26 januari 2015

Kinderopvang kan het verschil maken

 

Kinderopvang vervult een belangrijke maatschappelijke functie zowel op economisch, pedagogisch als sociaal vlak. Dat kinderopvang de werkzaamheidsgraad verhoogt en dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor werkende ouders, daar zijn we het allemaal over eens.  Maar daarnaast heeft kinderopvang een, minstens even belangrijke, sociale functie. Wetenschappers toonden reeds het belang aan van goede kwalitatieve kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Minister Vandeurzen sluit zich hierbij aan, evenals bij de aanbevelingen van de OESO die pleiten voor het belang van kinderopvang voor alle kinderen. Dit sluit ook aan bij de voorrangsregels uit het decreet kinderopvang van baby’s en peuters. 

“Zoals aangegeven in het Vlaams Regeerakkoord is het onze doelstelling om stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren die voor iedereen toegankelijk is. Hierbij geven we absolute voorrang aan kinderopvang voor ouders die werken en een beroepsgerichte opleiding volgen en verzekeren we de toegankelijkheid voor kinderen die leven in kwetsbare gezinnen”, aldus minister Vandeurzen.   

 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr