15 februari 2013

Wat met grensoverschrijdend gedrag in de zorg?

 

 

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen reageert enthousiast op het handelingsprotocol over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Zorgnet Vlaanderen, dat met deze publicatie de ziekenhuizen, de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg een handleiding aanreikt om werk te maken van een structureel beleid. 

Voor de minister sluit deze handleiding perfect aan bij zijn beleid, de acties rond verhoogde aandacht voor het kwaliteitsbeleid van welzijns- en gezondheidsinstellingen en de uitvoering van het kwaliteitsdecreet in de sector.

"In een gezagsrelatie in de hulpverlening horen duidelijke richtlijnen zodat de hulpverlener duidelijk weet wat kan en niet kan. Elke situatie is anders, maar laat één ding duidelijk zijn: handen af van de kwetsbare medemens. Ouderen, zieken, kinderen of jongeren, ze verdienen zorg, geen zorgen", aldus Vandeurzen. De kwaliteit van een voorziening laat zich volgens hem immers ook lezen in hoe deze grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners en/of zorggebruikers voorkomt.

Handhaving van en toezicht op de kwaliteitsbepalingen in verband met grensoverschrijdend gedrag moeten daarom verduidelijkt/versterkt worden. De minister is blij dat Zorgnet Vlaanderen hem hier in steunt en ziekenhuizen en voorzieningen stimuleert om een transparant beleid te voeren.

De minister roept de voorzieningen ook op tot uitwisseling van ervaringen en goede praktijken en een inventarisatie van knelpunten en mogelijke oplossingen. Op die manier kan ook een zekere stroomlijning van de aanpak na de melding bekomen worden.

1712, het telefonische meldpunt voor geweld, misbruik en kindermishandeling, dat minister Vandeurzen in maart vorig jaar lanceerde, krijgt maandelijks ruim 200 oproepen. Het meldpunt is er voor alle vormen van geweld. De meeste oproepen gaan over kindermisbruik en partnergeweld. Bij ruim de helft van de oproepen volgt er een doorverwijzing naar de hulpverlening, politie of justitie. In 30% van de gevallen bellen mensen voor advies. Twee op de drie bellers zijn vrouwen. Minister Vandeurzen gaat het meldpunt de komende maanden nog bekender maken.

Bekijk ook:

http://www.jovandeurzen.be/nl/grensoverschrijdend-gedrag-ernstig-nemen

http://www.jovandeurzen.be/nl/invoering-meldingsplicht-kan-snel-gaan

http://jovandeurzen.be/nl/dit-kan-niet-zomaar-onbesproken-blijven

http://jovandeurzen.be/nl/1712-meldpunt-voor-geweld-en-misbruik

 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr