10 april 2017

Vlaanderen investeert meer dan 55 miljoen euro in infrastructuur voor opvang en zorg van kinderen en jongeren

 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt in 2017 ruim 55 miljoen euro vrij voor investeringen in infrastructuur van voorzieningen die kinderen en jongeren ondersteunen. Een aanzienlijk deel van dit budget wordt ingezet voor aangepaste infrastructuur voor de opvang van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen binnen de Integrale Jeugdhulp. Ook op de kinderopvang wordt ingezet. Hiermee geeft de Vlaamse overheid ook vorm aan de beleidskeuze om sterk in te zetten op de jongsten en de kwetsbaarsten in onze samenleving.
 
“Naast een goede begeleiding is het beschikken over een kwalitatieve infrastructuur die aangepast is aan de noden van de doelgroep van onschatbare waarde”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Want ook de ruimtelijke organisatie, de aangepaste bouw en de inrichting van de ruimte hebben een effect op kinderen en jongeren en op de wijze waarop de hulpverlening georganiseerd kan worden.”
 
Infrastructuursubsidies voor verbouwing en/of nieuwbouw WVG in 2017

 • Bijzondere Jeugdbijstand: 24,1 miljoen euro*
 • Minderjarige personen met een handicap: 22,2 miljoen euro
 • Kinderdagverblijven: 11,2 miljoen euro
 • Totaal: 57,5 miljoen euro

*waarvan 16,3 mio euro voor de gemeenschapsinstellingen
 
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) zal de dossiers nu concreet afhandelen en de betrokken initiatiefnemers inlichten. De lijst van voorzieningen die een infrastructuursubsidie ontvangen voor 2017 vindt u in bijlage en op http://www.vipa.be.
 
Praktijkvoorbeelden
Hieronder vindt u enkele voorzieningen die de werken aanvatten met een subsidie uit 2016 voor aanpassing van de infrastructuur.

 • Begeleidingscentrum Dennenhof: Uitbreiding (vv) voor 10 kinderen en verbouwing van een multifunctioneel centrum (MFC) voor 18 kinderen te Schilde. 1.379.961,06 euro. 
  • Marc Verlodt, Begeleidingscentrum Dennenhof, Schilde (0494 52 69 40): “Met deze VIPA-subsidie kan er voor 28 kinderen en jongeren met een gedrags-en emotionele stoornis en/of autisme een eigentijds opvoedingsondersteunend kader worden gebouwd. Hiermee zijn we nu in staat om de complexe hulpverleningstrajecten te ondersteunen met een infrastructuur die inzet op integratie en verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. Hiermee kunnen we ons motto, uw vraag ook onze zorg, helemaal waarmaken.
 • Orthopedagogisch Centrum Sint Idesbald:Nieuwbouw van een multifunctioneel centrum (MFC) voor 60 kinderen en jongvolwassenen (capaciteitsvervanging) op de campus De Zilten te Roeselare.  4.014.448,35 euro.
  • Sigrid Pollentier, OC Sint Idesbald, Roeselare (0494 525 670): “We zijn blij dat we met deze impuls onze ambities voor 60 kinderen en jongeren met een grote ondersteuningsnood kunnen waarmaken. Dit nieuwbouwproject zal ons toelaten om méér in te zetten op studiowonen voor jongvolwassenen, op besloten zorg voor een toenemende groep jongeren met ernstige gedragsstoornissen, op meer individuele kamers voor kinderen en op bezoekersruimtes. Op die manier kunnen we verder groeien naar een open campus waar het netwerk zich - nog meer dan nu - welkom kan voelen.”
 • De Wiekslag: Nieuwbouw van een campus Alken met twee leefgroepen (10 modules verblijf jongensgroep, 10 modules verblijf 17-plus) en een dienst met 40 modules contextbegeleiding Kristel in de Wetzerstraat te Alken. 2.120.354,52 euro.
  • Ivan Nulens, De Wiekslag, Alken (0477 75 23 01): “De Wiekslag is een Limburgse organisatie voor bijzondere jeugdzorg. Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren die in een problematische leefsituatie verkeren. Wij doen dit op permanente wijze voor 150 gezinnen. In 2018 bestaat De Wiekslag 60 jaar en onze gebouwen zijn aan  vernieuwing toe. Met de hulp van de VIPA subsidies bouwen wij twee nieuwe gebouwen waar jongeren tijdelijk kunnen verblijven. Zo kunnen we voor 20 jongeren goede en eigentijdse opvang bieden. Op deze locatie bouwen we ook een nieuwe administratieve hoofdzetel en nieuwe lokalen voor onze thuisbegeleidingsdienst.”
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr