24 november 2017

Vlaamse zorgsector zal jaarlijks 28 miljoen op energiefactuur besparen

 

De Vlaamse Regering keurde vandaag principieel een besluit goed waardoor de zorgsector energieprestatiediagnoses kan laten uitvoeren om zo zijn energieverbruik terug te dringen. De goedkeuring volgt op de ondertekening van een klimaatengagement eerder dit jaar door Vlaams minister Jo Vandeurzen samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De Vlaamse Regering trekt voor de energieprestatiediagnoses alvast 5 miljoen euro uit.

De  zorgsector in Vlaanderen verbruikt bijna 2.600 GWh, wat een uitstoot betekent van 460.000 ton CO2 en een bijhorende kost van ruim 140 miljoen euro.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Tot op vandaag hebben onze koepelorganisaties en hun leden al bewezen dat de complexe zorg- en welzijnsuitdagingen met warme menselijkheid én efficiënt aangepakt kunnen worden. De generaties van de toekomst rekenen op ons om die goede zorgen, ook na 2050, nog op een duurzame manier aan te kunnen.”

Gratis energieprestatiediagnoses op maat
De sector streeft in dit engagement naar een energiebesparing van 2,09% per jaar. Om deze doelstelling te realiseren stelt het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds) middelen ter beschikking om gratis energieprestatiediagnoses op maat van elk gebouw in de sector uit te voeren. Die scans zullen resulteren in een actieplan met maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.
Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie: “Energiebesparingen bieden aantrekkelijke kansen voor de zorgsector: ze zorgen voor minder kosten, meer comfort en een gezonder binnenklimaat. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) zal ingeschakeld worden om de zorgsector te begeleiden bij de scans. Ze zijn de ideale partner door hun kennis en knowhow. Het VEB neemt de praktische beslommeringen van de scans over, zodat de sector zich vol kan richten op haar basistaken.”

Lagere energiefactuur, minder uitstoot
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Met de middelen uit het Vlaamse klimaatfonds nemen wij concrete maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen te doen dalen. Ook in de zorgsector, waar dat een klassieke win-winsituatie oplevert: een lagere energiefactuur voor de zorginstellingen en minder CO2-uitstoot voor het klimaat."

De resultaten van de eerste energieprestatiediagnoses op maat leverden nuttige inzichten. Deze analyse maakte het verbeterpotentieel meteen tastbaar. De sector kan per jaar 28 miljoen euro besparen door energie efficiënter te gebruiken en zo bovendien 135.000 ton CO2 minder uitstoten.

De eerste energieprestatiediagnoses op maat tonen aan dat die daling van de kosten en van de CO2-uitstoot er komt dankzij drie types maatregelen:

  1. Optimaliseringen van de technische installaties (zoals de stookplaats);
  2. Vervangen of vernieuwen van isolatie, vervangen van enkel glas en/of efficiënter verlichten;
  3. Langeretermijn-maatregelen die meestal betrekking hebben op de gebouwschil en het toevoegen van uitgebreide hernieuwbare energie-installaties (warmtepomp, warmteboilers, zonnepanelen).

Jo Vandeurzen: “Voor de energieprestatiediagnoses voorzien we nu eerst 5 miljoen euro waarmee we al 1.000 scans kunnen uitvoeren. Ik ben ervan overtuigd dat de voorzieningen met deze gratis dienstverlening een werkbaar instrument hebben om hun verantwoordelijkheid ter harte te nemen en zo mee hun schouders kunnen en zullen zetten onder deze wereldwijde klimaatuitdaging. ”

Gezamenlijk engagement en terugverdieneffect
De sector engageert zich op zijn beurt om alle voorgestelde maatregelen uit de diagnose, die zich binnen de 5 jaar terugverdienen, uit te voeren. In een volgende stap krijgt de sector middelen ter beschikking om te investeren in de voorgestelde maatregelen uit de diagnose die een terugverdienperiode van meer dan 5 jaar kennen.

Tags: 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr