23 december 2017

Vlaamse Regering keurt Jeugddelinquentierecht goed na advies sector en magistratuur

 

Na de adviezen van experten op het terrein die werken met minderjarige delictplegers keurde de Vlaamse Regering voor de tweede maal het nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht goed. Op basis van de adviezen van de experts op het terrein en de magistratuur zijn enkele verduidelijkingen doorgevoerd.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We hebben de adviezen van de specialisten goed gelezen. De meeste en de belangrijkste keuzes van het nieuwe decreet zijn gevalideerd. Zo krijgen jongeren meer kansen om hun verantwoordelijkheid te nemen, kunnen ze zelf positieve voorstellen formuleren en krijgt ook het herstel aan slachtoffers een duidelijke plek. De mogelijkheden om het parket sneller te laten ingrijpen zijn ook meer geëxpliciteerd. Daarnaast hebben we nu verhelderd dat elektronische monitoring voor jongeren geen doorslagje is van het elektronisch toezicht bij volwassenen.”

Drie zaken komen nu naar voor:

  • De inzet van innovatieve middelen en het gebruik maken van moderne technologieën is mogelijk.
  • De evidentie dat elektronische monitoring bijzonder gemotiveerd moet zijn en de plaats inneemt als concreet alternatief om te vermijden dat jongeren te makkelijk in een gesloten instelling terechtkomen.
  • Ten slotte, dat elektronische monitoring altijd met een intensieve begeleiding door een erkende dienst gepaard moet gaan. Hierbij geven we de jongeren een kans op zinvolle vrijetijdsbesteding en opleiding om de re-integratie te bevorderen.

Door in te zetten op innovatie en het verfijnder omschrijven van wat elektronische monitoring inhoudt, wordt vermeden dat het decreet al bij zijn uitvoering verouderd zou zijn.

Verder neemt het decreet nu ook een wetenschappelijke evaluatie op van de uithandengeving in relatie tot de langere gesloten begeleiding in de gemeenschapsinstellingen. Op termijn zal dus onderzocht worden of het mogelijk maken van een langer verblijf in de gemeenschapsinstellingen de uithandengeving naar het volwassen strafrecht kan voorkomen.

>> Het ontwerpdecreet vertrekt nu naar de Raad van State voor advies.

Tags: 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr