22 september 2014

Vlaamse begroting 2014 in evenwicht is noodzakelijk voor behoud van sociaal model en groei

 

Vandaag werd in het Vlaams Parlement de septemberverklaring voorgesteld. Besparingen zullen voor een begroting in evenwicht zorgen. Ook in de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dragen we bij tot de noodzakelijke besparingen en vragen we extra inspanningen van de burgers. Dit is noodzakelijk om vandaag en in de toekomst te kunnen beantwoorden aan de steeds groter wordende zorgnoden en nood aan ondersteuning van gezinnen. We willen niet alleen behouden wat goed is aan ons sociaal model, we willen ook verder bouwen aan een zorgzaam Vlaanderen.

Het totale budget 2015 voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bedraagt meer dan 10 miljard euro na de Zesde Staatshervorming. Dit is goed voor ruim 27% van de totale Vlaamse begroting. Hiermee ondersteunen we heel wat Vlaamse gezinnen en mensen die nood hebben aan zorg. 

Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin levert in 2015 een grote inspanning om bij te dragen tot het begrotingsevenwicht. Dit doen we door, in eerste instantie, te besparen op het overheidsbestel zelf, daarnaast vragen we een selectieve en gedifferentieerde inspanning van de betrokken sectoren en sleutelen we aan een aantal bijdrageregelingen. 

Zo zal de premie voor de zorgverzekering, die sinds 2003 niet werd aangepast, opgetrokken worden naar 50 euro en naar 25 euro voor de mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. De middelen die we hierdoor genereren zetten we in voor de zorg en ondersteuning van personen met een beperking.  Daarnaast sleutelen we aan de ouderbijdrage kinderopvang, hierbij houden we rekening met sociale correcties. We verhogen het minimumtarief voor de kinderopvang en behouden hierbij het minimum van vandaag voor diegenen die recht hebben op het individueel verminderd tarief en voorzien een sociale correctie voor wie in een activeringstraject zit of een laag inkomen uit arbeid heeft. Daarnaast behouden we de kindkorting op de ouderbijdrage in de kinderopvang voor kinderen ten laste tot de leeftijd van 12 jaar.

Verder komt er een tijdelijke niet-indexering van de kinderbijslag, waarbij we de middelen op een later tijdstip zullen inzetten in een hervormingsoperatie van het huidige systeem. 

Deze Vlaamse regering heeft de ambitie om een sociaal beleid te voeren dat alle Vlamingen in staat stelt om volwaardig te participeren aan de samenleving. Hiervoor biedt de overheveling van diverse bevoegdheden in het kader van de Zesde Staatshervorming , waarbij we in eerste instantie continuïteit garanderen, een historische kans.

Naast de noodzakelijke besparingen blijft de Vlaamse regering dan ook verder bouwen aan een zorgzaam Vlaanderen. Dat doet ze door, in budgettair moeilijke tijden, een aanzienlijk budget vrij te maken om te investeren in welzijn, zorg en gezin. Er wordt 65 miljoen euro extra voorzien in 2015 en ruim 500 miljoen euro voor de hele legislatuur. 

Hiermee zullen we prioritair investeren de zorg en ondersteuning van personen met een beperking en werk maken van de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering , investeren we in kinderopvang, vrijwaren we middelen voor de ondersteuning van kinderen en jongeren in problematische leefsituaties en bouwen we verder de capaciteit van de ouderenzorg uit. We gaan hierbij voluit voor een geïntegreerd gezinsbeleid. De  Vlaamse sociale bescherming wordt uitgebouwd als een volwaardige volksverzekering dat de meest zorgbehoevenden ondersteunt.

 
BijlageGrootte
PDF icon Septemberverklaring 22 september 201493.23 KB
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr