25 februari 2018

Versterking van kwaliteitsvolle diagnostiek voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen

 

De centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), die zich vooral op jonge kinderen toespitsen voor de diagnostiek van een handicap en ontwikkelingsproblemen, worden vanaf 2018 betoelaagd met een bijkomend budget van 900.000 euro. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zo kunnen de centra hun capaciteit verhogen en nog meer diagnostische trajecten starten.

De COS zijn ambulante diagnostische centra voor kinderen met of een vermoeden van ontwikkelingsvertraging of -stoornis. Zij sporen ontwikkelingsproblemen op bij baby’s en kinderen en geven advies aan ouders en aan hulpverleners. Hun opdracht bestaat uit detectie, diagnosestelling, oriëntering en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn bijkomend ook erkend als multidisciplinair team om een multidisciplinair verslag af te leveren voor de aanvraag van individuele materiële bijstand, de aanvraag van een persoonsvolgend budget of als aanmelder voor de Toegangspoort Integrale Jeugdhulp. De versterking van de capaciteit van de COS maakt overigens deel uit van het Vlaams Actieplan Autisme dat door minister Vandeurzen eind vorig jaar werd gelanceerd. In dit Actieplan wordt ook aangekondigd dat er werk zal gemaakt worden van een meer intersectorale aanpak van diagnostiek op langere termijn. In de realisatie van een doorgedreven geïntegreerd en afgestemd ambulant aanbod naar diagnostiek nemen de COS een belangrijke sleutelpositie in.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het is juist bij de doelgroep van zeer jonge kinderen bewezen dat, hoe vroeger er gepaste ondersteuning en behandeling geboden wordt, hoe meer en betere resultaten er geboekt kunnen worden. Tevens wordt vastgesteld dat de vragen de laatste jaren complexer worden, met als gevolg dat ook de onderzoeken complexer worden en meer tijd vergen. Daarom zetten we in op een uitbreiding van de capaciteit aan multidisciplinaire diagnostiek in Vlaanderen. Een COS kan nu efficiënter en gerichter werken waardoor kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling minder vaak gezien moet worden om tot een diagnose te komen. De onderzoekers kunnen meer op het terrein en in het gewone milieu van het kind onderzoeken uitvoeren en observeren. Zo kunnen ze vlugger en beter onderbouwde diagnostiek afleveren.”
De vier COS in Vlaanderen (Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel) ontvangen nu in totaal 4,8 miljoen euro voor hun diagnostische activiteiten.
Eva Cloet, directeur COS Brussel: “Dankzij deze uitbreiding van de capaciteit zorgt de overheid er voor dat meer kinderen sneller toegang krijgen tot betaalbare diagnostiek, waardoor ook sneller de gepaste ondersteuning en begeleiding opgestart kan worden.”

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr