Werkgelegenheid in de Zorgsector

Jo Vandeurzen stelt Ambassadeur Zorgberoepen aan 10 november 2010

 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft Eleonora Holtzer (°1957) aangesteld als Ambassadeur Zorgberoepen. Lees meer
 
 

Opening van Villa Rozerood 30 juni 2010

 
Op 30 juni 2010 woonde Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de officiële opening van Villa Rozerood bij. Lees meer
 
 

Werk maken van werk in de zorgsector 2 juni 2010

 
Op 2 juni 2010 draaide minister Jo Vandeurzen een halve dag mee als personeelslid van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Berchem. Hij ging langs bij de bewoners om hun wensen voor het middagmaal te noteren, fungeerde als liftboy, serveerde de maaltijden en praatte met de personeelsleden over hun werkomstandigheden en het profiel van de bewoners. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Zorg om talent: 60.000 extra arbeidskrachten nodig tegen 2015 21 mei 2010

 
Vraag naar en aanbod van goed opgeleid personeel voor de verschillende taken in de zorgsector zijn niet in evenwicht. Hoewel het aantal kandidaten voor de opleiding van bv. verpleegkundigen stijgt, gaapt een almaar groter wordende kloof. Daar komt nog de gemiddelde leeftijd van het zorgpersoneel van vandaag bovenop: een belangrijk aandeel gaat de komende tien jaar met pensioen. Het plan, “zorg om talent” dat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag aan de Vlaamse Regering voorlegde, bevat acties om het tij te keren: imago- en wervingscampagnes, verfijning van de opleidingen, de erkenning van àlle opleidingen,  onderzoek naar de opportuniteit van het aantrekken van buitenlandse kandidaten, een uitgebreide opleidingscapaciteit, stages in de thuiszorg en in woonzorgcentra, en voor de kinderopvang: een beter statuut en correcte verloning. Ook voor de sector personen met een handicap stellen zich dezelfde problemen. Dit zal verder uitgewerkt worden in de conceptnota Perspectief 2020 voor personen met een handicap. “Het is vijf voor twaalf,” aldus minister Vandeurzen,  met “Zorg om Talent” bereiden we ons voor op de effecten van de vergrijzing.  Een forse injectie van extra goed opgeleide mensen is onontbeerlijk om de toekomstige zorgnood te kunnen lenigen. Samen met mijn collega’s wil ik dan ook werk maken van werk in de welzijns- en gezondheidssector.” Lees meer
 
 

Minister Jo Vandeurzen in de verpleging 16 september 2009

 
Ziekenhuizen blijven het moeilijk hebben om verplegend personeel te vinden. Vlaamse minister Jo Vandeurzen, nieuw op Welzijn, draait op verzoek van Volt mee op een drukke afdeling van het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. Heeft hij het magische recept in huis om de verplegerstiel weer aantrekkelijk te maken? Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Werkgelegenheid in de Zorgsector
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr