Werkgelegenheid in de Zorgsector

Dag van de verzorgende 17 oktober 2012

 
Vandaag is het de dag van de verzorgende. Doordat mensen langer leven, vergroot de nood aan zorg en dus aan verpleeg- en zorgkundigen. Lon Holtzer, zorgambassadeur en coördinator gezondheidszorg, legde in De Ochtend uit hoe we meer mensen aan het werk willen krijgen in de  zorgsector. Lees meer
 
 

Zorgambassadeur Lon Holtzer maakt mensen warm voor job in zorgsector 26 september 2012

 
De zorgsector stuurt verontrustende alarmsignalen uit over grote personeelstekorten, vandaag en zeker in de toekomst. De oorzaken raken stilaan bekend: een hoge uitstroom van werkkrachten die met pensioen gaan, en een snel vergrijzende bevolking. Om mensen aan te trekken voor een carrière in de zorgsector, werd Lon Holtzer aangesteld als ‘zorgambassadeur’. Haar campagne gaat breder dan verpleegkunde alleen: «Iedereen is belangrijk en nodig in de zorgsector: kinderopvang, huishoudhulp, gehandicaptenzorg...» Lees meer
 
 

Interministeriële conferentie volksgezondheid groot succes 18 juni 2012

 
Op maandag 18 juni 2012 vond de aangekondigde interministeriële conferentie volksgezondheid (IMC) plaats. Op de politieke agenda van de 7 gezondheidsministers van ons land stond ondermeer de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Daar komt nu een doorbraak in. Lees meer
 
 

18 maart: Dag van de Zorg 18 maart 2012

 
Op 18 maart 2012 vond de Dag van de Zorg plaats. Op deze dag zetten heel wat zorginstellingen in alle Vlaamse provincies de deuren open voor het grote publiek. Op deze manier kan de zorgsector tonen wat ze in huis heeft. Maar ook de bezoekers aan de instellingen varen er wel bij: het is de ideale manier om te ontdekken wat de zorgsector allemaal aanbiedt. Lees meer
 
 

Vlaams Interprofessioneel Akkoord voor de social-/non profit 2 december 2011

 
Het akkoord heeft betrekking op 107.923,85 VTE, of zo’n 150.000 medewerkers uit onder andere de zorg voor personen met een handicap, de bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang, de centra geestelijke gezondheidszorg, het sociaal-cultureel werk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de lokale diensteneconomie, de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 82% daarvan werkt in de private sector. Lees meer
 
 

Voorstelling www.ikgaervoor.be 1 december 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft vandaag de vernieuwde website bekend gemaakt van de campagne die zorgberoepen promoot. “Onze inspanningen om meer kandidaten te vinden voor zorgberoepen laten niet af. Dat is ook broodnodig. We brengen de campagne nu, na de start in mei van dit jaar, in een stroomversnelling en breiden ze uit naar de sector welzijn en andere zorgberoepen. Later volgen nog meer stroomversnellingen.” De voorstelling gebeurde in aanwezigheid van Brussels minister Grouwels en ruim honderd vertegenwoordigers uit de sector die mee de campagne hebben verwezenlijkt. Lees meer
 
 

Een zorgjob: ik ga ervoor 1 december 2011

 
Op 1 december 2011 lanceerde de Vlaams Overheid i.s.m. de Vlaamse provincies de campagne ‘Een zorgjob: ik ga ervoor’. Spil van de campagne is de website www.ikgaervoor.be. Deze site is hét trefpunt voor al wie in zorg wil werken of een zorgopleiding wil volgen. Lees meer
 
 

VDAB Servicepunten zorg van start in Limburg 27 oktober 2011

 
Als afsluiter van de VDAB werkweek starten vandaag in de Werkwinkel in Genk 4 VDAB Servicepunten zorg in Limburg. Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen is er bij. De Servicepunten zorg zijn een opvolger voor het Infopunt Zorgopleiding dat in 2009 als pilootproject begon. Het draagvlak was groot. Initiatiefnemers waren de Katholieke Hogeschool Limburg, Stad Genk, OCMW Genk, de secundaire school Regina Mundi, Wit-Gele Kruis Limburg, Algemeen Ziekenhuis ZOL, VDAB Limburg en VIVO. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen gelast onderzoek naar activiteiten Bulgaarse en Poolse firma in thuiszorg 11 juli 2011

 
Enkele kranten berichten over twee buitenlandse firma's die voltijdse zorg zouden aanbieden bij mensen thuis. Het betreft Seniorcare24 (Bulgaarse firma met zetel in Herentals) en Personal Service Ost-West (Poolse firma met zetel in Duitsland).Op de websites van beide firma’s vernemen we dat ze twee soorten diensten aanbieden: Lees meer
 
 

Opleiding "Pedagogie van het Jonge Kind" 17 februari 2011

 
Donderdag 17 februari stelde minister Vandeurzen de opleiding "Pedagogie van het Jonge Kind" voor aan het grote publiek.  De afgestudeerden worden sleutelfiguren voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvangcentra. In deze nieuwe richting leren studenten werken met kinderen van 0 tot 12 jaar, met hun ouders en met het team kindbegeleiders. Zij zullen vooral in de  voorschoolse en de  buitenschoolse opvang terechtkomen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Werkgelegenheid in de Zorgsector
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr