Vlaamse Sociale Bescherming

Vlaanderen legt eigen laag bovenop sociale zekerheid met Vlaamse sociale bescherming 2 mei 2018

 
Het Vlaams Parlement keurde woensdag 2 mei definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Hiermee geeft het groen licht aan een van de meest grootschalige en unieke werven van deze Vlaamse Regering. Vlaanderen is een van de weinige regio’s die bovenop de federale sociale zekerheid een eigen sociale bescherming uitbouwt. De Vlaamse sociale bescherming doet voor de financiering een beroep op de solidariteit van iedereen die in Vlaanderen woont. 4,5 miljoen Vlamingen betalen jaarlijks 51 euro (of 26 euro voor mensen met een lager inkomen). Daarmee helpen ze 300.000 Vlamingen die zorg nodig hebben. Lees meer
 
 

Vlaamse sociale bescherming zal 4 miljard euro omvatten 19 januari 2018

 
De Vlaamse Regering keurde vrijdag 19 januari 2018 definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Dat decreet voorziet dat vanaf 2019 stap voor stap nieuwe onderdelen worden toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Met al die onderdelen zal het in totaal gaan over een budget van bijna 4 miljard euro. De jaarlijkse, solidaire zorgpremie die iedereen in Vlaanderen betaalt, zal een recht openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg. In februari start alvast een bekendmakings- en informatiecampagne over de Vlaamse sociale bescherming. Lees meer
 
 

Niet langer schorsing voor wie zorgpremie niet tijdig heeft betaald 6 oktober 2017

 
Elke Vlaming betaalt een solidaire zorgpremie om, zodra hij zorgbehoevend wordt, recht te hebben op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming (de zorgverzekering). Voor wie zijn zorgpremie niet correct heeft betaald, wordt de uitbetaling van de tegemoetkoming opgeschort op het moment dat men op de zorgverzekering beroep wil doen. Die opschorting met verlies van rechten wordt echter vanaf 1 januari 2018 afgeschaft. Daartoe keurde de Vlaamse Regering vandaag een besluit goed. Lees meer
 
 

Vlaanderen voert Vlaamse sociale bescherming uit, ook in Brussel 18 juli 2016

 
De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit Vlaamse Sociale Bescherming. Het besluit voorziet onder meer in een gunstigere regeling voor de Brusselaars: de wachttijd om aan te sluiten bij de zorgverzekering wordt gehalveerd. Voor nieuwe rechten is er zelfs helemaal geen wachttijd meer. In een eerste fase bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming voor Vlamingen in Brussel uit twee tegemoetkomingen voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft. Lees meer
 
 

Visienota VSB 29 mei 2015

 
 Visienota Vlaamse Sociale Bescherming legt grondplan voor een geïntegreerde zorg in Vlaanderen De Vlaamse Regering keurde vandaag de Visienota Vlaamse Sociale Bescherming goed. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verheugd met de goedkeuring: “Een coherent zorgbeleid dat de verschillende aspecten van zorgverstrekking en hulpverlening in Vlaanderen alsmaar meer integreert, is waar het in de Vlaamse Sociale Bescherming op aankomt. Ze versterkt onze ambitie om Vlaanderen nog meer uit te bouwen tot een zorgzame samenleving, en dit voor élke Vlaming. Een solidaire samenleving ook waar de zorggebruiker via één loket zijn weg vindt naar een zorgverlening op maat waarover hij zelf de regie voert.”  Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Vlaamse Sociale Bescherming
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr