Vlaamse Sociale Bescherming

Niet langer schorsing voor wie zorgpremie niet tijdig heeft betaald 6 oktober 2017

 
Elke Vlaming betaalt een solidaire zorgpremie om, zodra hij zorgbehoevend wordt, recht te hebben op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming (de zorgverzekering). Voor wie zijn zorgpremie niet correct heeft betaald, wordt de uitbetaling van de tegemoetkoming opgeschort op het moment dat men op de zorgverzekering beroep wil doen. Die opschorting met verlies van rechten wordt echter vanaf 1 januari 2018 afgeschaft. Daartoe keurde de Vlaamse Regering vandaag een besluit goed. Lees meer
 
 

Vlaanderen voert Vlaamse sociale bescherming uit, ook in Brussel 18 juli 2016

 
De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit Vlaamse Sociale Bescherming. Het besluit voorziet onder meer in een gunstigere regeling voor de Brusselaars: de wachttijd om aan te sluiten bij de zorgverzekering wordt gehalveerd. Voor nieuwe rechten is er zelfs helemaal geen wachttijd meer. In een eerste fase bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming voor Vlamingen in Brussel uit twee tegemoetkomingen voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft. Lees meer
 
 

Visienota VSB 29 mei 2015

 
 Visienota Vlaamse Sociale Bescherming legt grondplan voor een geïntegreerde zorg in Vlaanderen De Vlaamse Regering keurde vandaag de Visienota Vlaamse Sociale Bescherming goed. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verheugd met de goedkeuring: “Een coherent zorgbeleid dat de verschillende aspecten van zorgverstrekking en hulpverlening in Vlaanderen alsmaar meer integreert, is waar het in de Vlaamse Sociale Bescherming op aankomt. Ze versterkt onze ambitie om Vlaanderen nog meer uit te bouwen tot een zorgzame samenleving, en dit voor élke Vlaming. Een solidaire samenleving ook waar de zorggebruiker via één loket zijn weg vindt naar een zorgverlening op maat waarover hij zelf de regie voert.”  Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Vlaamse Sociale Bescherming
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

dinsdag, 19 december 2017
dinsdag, 19 december 2017