Persoonsvolgende Financiering

Vlaamse Regering investeert in 2018 €72 miljoen extra in meer zorggarantie voor personen met een handicap 3 december 2017

 
Sinds 1 januari 2017 maakte de sector voor personen met een handicap de omslag naar een persoonsvolgende financiering. Dit systeem zorgt ervoor dat personen met een handicap zelf de regie over hun ondersteuning kunnen voeren. In 2018 verbindt de Vlaamse Regering zich ertoe om nog eens 72 miljoen euro vrij te maken om de ambitie van meer zorggarantie voor personen met een handicap waar te maken. Vlaanderen zal deze legislatuur 330 euro miljoen hebben vrijgemaakt voor een betere ondersteuning van personen met een handicap.  Lees meer
 
 

Verdere perspectieven in de uitvoering van de Persoonsvolgende financiering 20 juni 2017

 
De doelstelling om de persoonsvolgende financiering als een volwaardig systeem in te voeren wordt gerealiseerd. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap vergroot de garantie op zorg met een persoonsvolgend budget (voor wie zwaardere ondersteuning nodig heeft) of op rechtstreeks toegankelijke hulp (voor wie beperkte ondersteuning nodig heeft) en legt de regie van die ondersteuning bij de gebruiker. Het budget dat de gebruiker ontvangt voor het inkopen van zorg en ondersteuning is afgestemd op de vraag van de gebruiker en niet langer op het toevallig beschikbaar aanbod van voorziening en diensten.  Dit biedt meer zorggarantie, wat ook tegemoetkomt aan de vraag van personen die thuis ondersteund worden. In eerste instantie is bij de omzetting naar het nieuwe systeem uitgegaan van zorgcontinuïteit. Nu wordt een stap verder gezet. Lees meer
 
 

Middelen die in 2016 naar voorzieningen gingen, gaan nu naar gebruikers 2 maart 2017

 
“Met de persoonsvolgende financiering schrijft Vlaanderen zich in in het VN-verdrag dat bepaalt om de regie over het eigen leven in handen te leggen van de persoon met een beperking”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Lees meer
 
 

Meer zorggarantie voor personen met een handicap in aanloop naar Persoonsvolgende Financiering 8 november 2016

 
Met de introductie van de persoonsvolgende financiering staan we voor een gigantische omwenteling in de organisatie van de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Vanzelfsprekend moeten we de transitie naar het nieuwe systeem op een zorgzame manier ter harte nemen. In die zin begrijp ik ook het signaal van de Vlaamse ombudsman. Lees meer
 
 

22.000 volwassen personen met een handicap nemen regie over eigen budget in handen 29 juni 2016

 
De omslag naar een persoonsvolgende financiering zorgt ervoor dat personen met een handicap zelf de regie over hun ondersteuning kunnen voeren. De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag besluiten goed die bepalen wie wanneer over welk budget kan beschikken. Lees meer
 
 

Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen Persoonsvolgende financiering 17 maart 2016

 
Het Grondwettelijk Hof verwerpt in haar arrest van 17 maart 2016 het beroep tegen het decreet voor de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. De weg naar de hervorming van de financiering en de ondersteuning van personen met een handicap ligt nu open. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Persoonsvolgende Financiering
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr