Personen met een handicap

Colloquium Perspectiefplan 2020 7 juni 2012

 
Op 6 en 7 juni vond in het ICC (Gent) het Colloquium Perspectiefplan 2020 plaats. Daar werd onderhandeld over de gehandicaptenzorg in Vlaanderen. Lees meer
 
 

Bezoek vzw Rozemarijn 3 juni 2012

 
Zondag 3 juni 2012 was minister Jo Vandeurzen te gast bij de officiële opening van het nieuwe tehuis en dagcentrum vzw Rozemarijn. Lees meer
 
 

A-huis in Sint-Truiden 10 jaar 18 april 2012

 
Het A-huis in Sint-Truiden vierde gisteren zijn 10-jarig bestaan. Het A-huis is een semi-internaat voor niet-schoolgaande kinderen met autisme. Minister Vandeurzen bracht gisteren een bezoekje aan de school. Lees meer
 
 

PGB experiment afgerond 31 maart 2011

 
De onderzoekers van het PGB-experiment hebben hun eindrapport voorgesteld aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en aan de sector. PGB staat voor PersoonsGebonden Budget en betekent dat een persoon met een handicap een som geld krijgt, of een trekkingsrecht, of beiden. Daarmee kan hij/zij een assistent, of zorg inkopen. Met dit budget kan men professionele, georganiseerde zorg inkopen, bijvoorbeeld in een voorziening. Dit was tot hiertoe, met het Persoonlijke assistentiebudget (PAB), slechts heel beperkt mogelijk. “De ervaringen van de PGB-budgethouders geven ons zeer waardevolle informatie en dit op een cruciaal moment,” zo zegt minister Vandeurzen: “We beginnen aan een grootschalige zorgvernieuwingsoperatie, we beschikken, ondanks de precaire sociaaleconomische situatie, over een budgettair meerjarenperspectief en in de sector Personen met een Handicap is de veranderingsmanager voor de zorgvernieuwing aan zijn opdracht begonnen.” Het experiment startte in 2008. 133 (volwassen) mensen namen er aan deel. Lees meer
 
 

Aanpassing bestaffing in VAPH-voorzieningen 19 januari 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen licht zijn voorstel toe voor de bestaffing van voorzieningen voor personen met een handicap. Hij doet dat naar aanleiding van de vakbondsacties voor meer personeel en na zijn gesprek vorige vrijdag met de sociale partners. Minister Vandeurzen maakt nog dit jaar  4 miljoen euro vrij, het equivalent van 84 voltijdse jobs. In totaal kunnen er als tegemoetkoming in deze legislatuur 260 banen bijkomen, goed voor een investering van 13 miljoen euro. Voorts stelt Jo Vandeurzen voor in overleg met de sector een transparante methode af te spreken voor de inschaling van zorgzwaarte en voor de omzetting van het aantal plaatsen voor personen met een handicap in aantal personeelsleden. Op basis van deze objectieve criteria is de minister bereid na te gaan hoe het engagement van 500 extra banen volgemaakt kan worden. Lees meer
 
 

Meerjarenbudget sector personen met een handicap 4 november 2010

 
Zoals in de beleidsnota van de minister is aangekondigd, moet een meerjarenbudget de uitvoering van het “Perspectiefplan 2020 Nieuw Ondersteuningsbeleid voor Personen met een Handicap” mogelijk maken . Nu de begroting door de regering is goedgekeurd, heeft de minister het financieel groeipad voor de sector bepaald en aan het agentschap meegedeeld. Lees meer
 
 

Opening van Villa Rozerood 30 juni 2010

 
Op 30 juni 2010 woonde Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de officiële opening van Villa Rozerood bij. Lees meer
 
 

De Lovie, een centrum voor personen met een mentale handicap 24 maart 2010

 
Minister Jo Vandeurzen bracht samen met Prinses Astrid en  Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap en Maatschappelijke Integratie, een bezoek aan De Lovie, een centrum voor personen met een mentale handicap in Poperinge. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Personen met een handicap
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr