Personen met een handicap

Sturing in handen van persoon met een handicap en meer zorggarantie 31 januari 2014

 
De Vlaamse Regering keurde vandaag het decreet Persoonsvolgende Financiering goed. Met die goedkeuring wordt meer zorggarantie geïnstalleerd en komen personen met een erkende handicap en zorgnood, een stap dichterbij om de sturing van hun leven zelf in handen te nemen. Dit was hun uitdrukkelijke vraag in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Lees meer
 
 

Ministers Geens en Vandeurzen slaan de handen in elkaar om zorginitiatieven meer zuurstof te geven 19 december 2013

 
Minister van Financiën Koen Geens heeft de btw-tarieven verlaagd voor initiatiefnemers die individuele woningen voor personen met een handicap bouwen én voor de bouw van assistentiewoningen die individueel verkocht worden maar binnen de groep van assistentiewoningen blijven. Vlaams minister Jo Vandeurzen zorgt op zijn beurt voor een erkenning op Vlaams niveau voor vennootschappen die woningen bouwen voor personen met een handicap.  Lees meer
 
 

Projectoproep voor het beter inzetten van hulpmiddelen zonder enige leeftijdsbeperking 6 december 2013

 
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) lanceert i.s.m. het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een projectoproep die het inzetten van hulpmiddelen -zonder enige leeftijdsbeperking- moet bevorderen.  Lees meer
 
 

G-Stars van voetbalploeg Genk VV 5 december 2013

 
Een inclusieve maatschappij is een warme maatschappij. In dit filmpje maak je kennis met de G-Stars van voetbalploeg Genk VV. Een straf voorbeeld van inclusie.  Lees meer
 
 

Opstart Centra voor Inclusieve Kinderopvang 7 november 2013

 
Iedereen is welkom in de kinderopvang, dus ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Net als alle kinderen, willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken. Hun ouders kiezen vaak bewust voor de opvang van hun kind tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Dat is inclusieve kinderopvang.  Lees meer
 
 

4,5 miljoen extra voor PAB 31 oktober 2013

 
Dankzij de opstart van het efficiëntere systeem van het werkkapitaal binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is er een budget van 4,5 miljoen euro vrijgekomen. Deze middelen worden ingezet om extra persoonlijke-assistentiebudgetten te realiseren. Het budget wordt op dezelfde wijze over de provincies verdeeld als de middelen van het uitbreidingsbeleid 2014.  Lees meer
 
 

Rapport Europees Comité voor Sociale Rechten 29 juli 2013

 
Zowel binnen de federale bevoegdheden als binnen die van de gemeenschappen worden inspanningen geleverd om de participatie van personen met een beperking in de samenleving te bevorderen. Dat doen we omdat we allemaal ervan overtuigd zijn dat deze inspanningen nodig zijn. Lees meer
 
 

Persoon met een handicap krijgt het stuur van zijn zorg in eigen handen 12 juli 2013

 
Personen met een handicap mogen zich in de volgende legislatuur verwachten aan een grote hervorming van het ondersteuningssysteem. De Vlaamse Regering gaf vandaag haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van het decreet over de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Minister Vandeurzen wil dat elke persoon met een erkende handicap en ondersteuningsnood kan rekenen op een forfaitair basisondersteuningsbedrag. Is dat bedrag niet voldoende, dan kun je een hogere handicapspecifieke ondersteuning aanvragen. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen en Mieke Vogels in Terzake 22 mei 2013

 
Jo Vandeurzen (CD&V) en Mieke Vogels (Groen) zitten al 20 jaar in het Vlaams Parlement, maar het vuur in hun pleidooien is nog lang niet gedoofd. De nieuwe visie op de gehandicapten –en jeugdzorg zorgt voor heel wat discussie in Terzake. Lees meer
 
 

Mensen met een handicap krijgen zelf initiatief in handen 15 mei 2013

 
1,25 miljard euro: dat is het bedrag dat de Vlaamse regering dit jaar ter beschikking stelt om de ondersteuning en zorg van 40.800 mensen met een handicap te financieren. Daarnaast staat het verhaal van de wachtlijsten: ongeveer 22.000 mensen staan vandaag geregistreerd als wachtende op (bijkomende) hulp en ondersteuning. Een schijnbaar onmogelijke opgave voor beleidsvoerders en actoren op het terrein om dit spook van de wachtlijsten voorgoed uit de wereld te helpen. Of niet? Een zorggarantie tegen 2020 en een basiszorggarantie als eerste aanzet via een “persoonsvolgende financiering” op korte termijn: daarmee wil de Vlaamse regering nu de strijd aangaan. Met een samenleving die zich aanpast aan de persoon met een handicap (inclusie) en met velen die zich inzetten om die zorg te garanderen (vermaatschappelijking van de zorg). Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Personen met een handicap
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

vrijdag, 28 april 2017