Personen met een handicap

Subsidieregeling voor (ver)nieuwbouw aangepast op maat van personen met een handicap 22 juni 2018

 
Sinds vorig jaar is de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap in voege. Met dit systeem krijgen personen met een zorgnood rechtstreeks een budget om zorg in te kopen. In een volgende stap in de omschakeling naar een persoonsvolgende financiering is nu ook de VIPA-financiering voor de infrastructuur voor zorgaanbieders van personen met een handicap aangepast aan het systeem van persoonsvolgende budgetten. In een eerste investeringsgolf kunnen al 50 dossiers goedgekeurd worden voor 6 miljoen euro op jaarbasis. Lees meer
 
 

Versterking van kwaliteitsvolle diagnostiek voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen 25 februari 2018

 
De centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), die zich vooral op jonge kinderen toespitsen voor de diagnostiek van een handicap en ontwikkelingsproblemen, worden vanaf 2018 betoelaagd met een bijkomend budget van 900.000 euro. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zo kunnen de centra hun capaciteit verhogen en nog meer diagnostische trajecten starten. Lees meer
 
 

Meer en betere zorggarantie voor personen met een handicap in voorzieningen 24 december 2017

 
Vrijdag 22 december keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat een einde maakt aan de onzekerheid voor personen met een handicap die tot eind 2016 gebruik maakten van een bepaalde woon- en dagondersteuning in een voorziening: als het nodig is kunnen ze 7 dagen op 7 terecht in de voorziening en krijgen zo volledige zorggarantie. Lees meer
 
 

Nieuwe stap in ondersteuning voor kinderen en jongeren met handicap dankzij basisondersteuningsbudget 29 september 2017

 
De Vlaamse overheid zet nog deze maand een nieuwe, belangrijke stap in de zorg en ondersteuning van kinderen en jongeren met een handicap. Bijna 6.000 minderjarigen met een handicap krijgen vanaf september, in het kader van de Vlaamse sociale bescherming, een basisondersteuningsbudget (BOB). Het gaat om 300 euro per maand die ze automatisch toegekend krijgen en vrij kunnen besteden, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaakhulp of dagopvang. Voor deze uitbreiding trekt de Vlaamse regering in 2017 alvast 7 miljoen euro uit. Vanaf 2018 loopt dit jaarlijks op tot 21 miljoen euro. Lees meer
 
 

Zelf je ondersteuning kiezen: met een persoonsvolgend budget kan dat voor 30.000 volwassenen met een handicap 9 december 2016

 
30.000 volwassenen met een handicap kunnen vanaf 1 januari 2017 zelf kiezen hoe en waar ze hun ondersteuning organiseren. Ze krijgen daarvoor een persoonsvolgend budget. Wie beperkte ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij de rechtstreeks toegankelijke hulp. Iedereen die  vandaag al ondersteuning en zorg krijgt via een voorziening of via het persoonlijke assistentiebudget, wordt continuïteit gegarandeerd en kan uit meer ondersteuningsmogelijkheden kiezen. Lees meer
 
 

Akkoord over persoonsvolgende financiering voor thuisbegeleiding 9 mei 2016

 
Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft vandaag met het Vlaams Welzijnsverbond, de federatie van sociale ondernemingen (SOM) en een delegatie van de diensten thuisbegeleiding een akkoord bereikt over de inkanteling van de diensten thuisbegeleiding in het systeem van de persoonsvolgende financiering. Lees meer
 
 

Vlaanderen maakt werk van de Persoonsvolgende Financiering 22 juli 2015

 
Het decreet Persoonsvolgende Financiering werd in april 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dat betekende een omslag in de realisatie van het recht op zorg en het vraaggestuurd organiseren van de ondersteuning voor personen met een beperking. Op de ministerraad van vorige vrijdag werd verder invulling gegeven aan het decreet. Lees meer
 
 

PAB gelauwerd in United Nations International Centre in Wenen 28 februari 2015

 
Jaarlijks vindt de awarduitreiking van het Zero Project plaats in Wenen. Het Zero Project wil werken aan een wereld zonder beperkingen voor personen met een handicap. Dit jaar viel Vlaanderen in de prijzen onder de categorie “beste beleid” met het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB).  Lees meer
 
 

Personen met een handicap ontvangen 300 euro per maand 9 februari 2015

 
De Vlaamse Regering zal deze legislatuur 330 miljoen euro extra investeren in de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet Persoonsvolgende Financiering. Personen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood zullen een maandelijks basisondersteuningsbudget van 300 euro ontvangen. Dit basisondersteuningsbudget wordt geleidelijk aan ingevoerd. Daarnaast blijven we investeren in de zorg voor mensen die nood hebben aan een langdurige, intensieve vorm van hulp. Lees meer
 
 

2015: 40 miljoen euro extra voor personen met een handicap 18 november 2014

 
De Vlaamse Regering maakt in 2015 40 miljoen euro vrij voor de sector personen met een handicap. Bij het bepalen van de inzet van de middelen wordt uitgegaan van de actuele noden en het principe dat alles in het werk moet worden gesteld om de mensen met een handicap de regie over hun leven in handen te geven. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Personen met een handicap
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr