Overlegcomité WVG

Oprichting Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Naar een doorgedreven overlegmodel. 6 april 2017

 
De Vlaamse Regering keurde vrijdag het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité WVG goed. Alle actoren die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren worden hierdoor in de toekomst bij de voorbereiding van het beleid betrokken. Daartoe richt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een tripartite overlegmodel op waaraan de Vlaamse Regering, de vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, verzekeringsinstellingen, uitbetalingsactoren en gebruikers deelnemen. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Overlegcomité WVG
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

dinsdag, 24 april 2018
woensdag, 25 april 2018