Ouderenzorg Woonzorgcentrum

5 euro korting op dagprijs Vlaamse woonzorgcentra door nieuw subsidiesysteem 17 maart 2017

 
Het nieuwe subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderensector is definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit hervormde financieringssysteem is aangepast aan de normen die de EU oplegt. Nieuwe en vernieuwde woon-zorgcentra komen nu in aanmerking voor een infrastructuurforfait van 5 euro per dag per woongelegenheid. Zo bewerkstelligt het systeem in principe meteen een betere betaalbaarheid van de woon-zorgcentra. Lees meer
 
 

Nulmeting enige betrouwbare vergelijking dagprijzen woonzorgcentra 24 december 2016

 
Vlaanderen is sinds 2015 bevoegd voor het dagprijzenbeleid van de woonzorgcentra ten gevolge de staatshervorming. Nooit eerder heeft de federale overheid een dergelijke nulmeting uitgevoerd en kon er op tot op heden er geen objectieve en verregaande vergelijking van de dagprijzen worden gerealiseerd. De vergelijking van de resultaten van deze nulmeting met eerder gemaakte studies is niet aan de orde en zelfs misleidend. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Ouderenzorg Woonzorgcentrum
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

vrijdag, 23 februari 2018
zaterdag, 24 februari 2018