Ouderen

8.413 nieuwe woongelegenheden in Vlaamse woonzorgcentra 24 april 2015

 
Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen volledig bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. Vlaanderen telt vandaag 76.539 woongelegenheden in woonzorgcentra. Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Vandeurzen dat daar tegen eind 2018  8.413 nieuwe woongelegenheden kunnen bijkomen. “Nooit eerder werd op zo een korte tijdspanne het aantal woongelegenheden in de ouderenzorg met zo een grote capaciteit uitgebreid. Op die manier gaat Vlaanderen één van de grootste uitdagingen van deze tijd aan: de vergrijzing”, zegt minister Vandeurzen. Lees meer
 
 

Contactpunt Dementie opgestart 12 maart 2015

 
Vandaag lanceerde Vlaams minister Vandeurzen samen met de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen het ‘contactpunt dementie’ voor zorgactoren. Het contactpunt zorgt ervoor dat hulp- en zorgverleners op een laagdrempelige manier kunnen signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bekijken de nood, en zorgen voor de nodige begeleiding. Het contactpunt is één van de actiepunten uit het Transitieplan – Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu.  Lees meer
 
 

Onverhoedse dagprijstoename in de ouderenzorg niet aan de orde 1 december 2014

 
De zesde staatshervorming stelt de Vlaamse overheid voor grote uitdagingen, ook voor wat betreft het ouderenzorgbeleid. “Het is dan ook belangrijk om zorgzaam en doordacht om te gaan met deze uitdagingen”, aldus minister Jo Vandeurzen.  Lees meer
 
 

Dag van de Verzorgende 15 oktober 2014

 
Dagelijks krijgen heel wat mensen hulp van een verzorgende. Verzorgenden helpen en ondersteunen ouderen, personen met een handicap, mensen die na een ziekenhuisopname thuiskomen, jonge gezinnen met een pasgeboren baby…  Lees meer
 
 

Animatiesubsidies - niet besparen 25 september 2014

 
Bewoners van een woonzorgcentrum hebben niet alleen nood aan verzorging, maar ook aan ontspanning. Daar zorgen de animatoren voor. De Vlaamse Regering besliste bewust om hierop niet te besparen. Bekijk het gesprek met minister Vandeurzen in VOLT. Lees meer
 
 

Vlaamse begroting 2014 in evenwicht is noodzakelijk voor behoud van sociaal model en groei 22 september 2014

 
Vandaag werd in het Vlaams Parlement de septemberverklaring voorgesteld. Besparingen zullen voor een begroting in evenwicht zorgen. Ook in de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dragen we bij tot de noodzakelijke besparingen en vragen we extra inspanningen van de burgers. Lees meer
 
 

Werelddag Dementie: “Mantelzorg in balans” 20 september 2014

 
Jaarlijks vindt op 21 september de Werelddag Dementie plaats. In Vlaanderen stellen de Alzheimer Liga en diverse partners waaronder het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen op 20 september de mantelzorg voor mensen met dementie centraal. Dat is broodnodig! Vlaanderen telt vandaag zo’n 100 000 mensen met dementie (België 165 000). Lees meer
 
 

Ingrid Lieten en Jo Vandeurzen stellen Draaiboek Dorpsrestaurants voor 14 mei 2014

 
In een dorpsrestaurant kunnen senioren en maatschappelijk kwetsbare personen terecht voor een gezonde maaltijd, maar ook voor sociale contacten en een laagdrempelige vorm van dienstverlening. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en RIMO Limburg hebben de laatste jaren het werkmodel dorprestaurants ontwikkeld en hun ervaringen in een draaiboek gebundeld. Daarin staan ook concrete aanbevelingen en tips om een dorpsrestaurant te starten. Ondertussen zijn ook op andere plaatsen in Vlaanderen lokale besturen, diensten en organisatie gestart met de organisatie van een dorpsrestaurant. Lees meer
 
 

900 mio extra deze legislatuur voor welzijn en zorg 6 mei 2014

 
CD&V gaf de uitbouw van de gezins- en welzijnssector de voorbije legislatuur grote prioriteit. Ondanks de budgettaire krapte en de besparingen zijn de investeringen in welzijn en  zorg met 900 mio euro extra of met 30% gestegen. Een dergelijk perspectief van de uitbreiding van het aanbod was natuurlijk ook het uitgelezen moment om een aantal grote veranderingen in de organisatie van het aanbod door te voeren en te evolueren naar meer zorg op maat. Het is niet overdreven te stellen dat haast geen enkel aspect van het Vlaamse welzijns-, en gezinsbeleid onaangeroerd is gebleven. Lees meer
 
 

Van acute naar chronische zorg: transitieplan dementie moet thuisondersteuning een boost geven 2 mei 2014

 
We staan voor grote wijzigingen in de gezondheidssector: we maken een verschuiving mee van acute naar chronische zorg. Hierbij moeten we de keuze maken voor een goede geïntegreerde zorg waarbij de patiënt en zijn mantelzorger het vertrekpunt zijn. Een van de meest opkomende chronische ziektes is dementie. Vlaanderen telt momenteel 100.000 personen met dementie, waarvan 65% thuis woont omringd door mantelzorgers en familieleden. Dat aantal zal tegen 2020 stijgen met 30%. Uit een recente bevraging van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (i-Vox 2014) bij 1.000 Vlamingen blijkt dat er meer dan ooit nood is aan structurele ondersteuning op maat van personen met dementie en mantelzorgers. “Vandaag lanceren we het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’, dat de deskundigheid in het thuismilieu moet verhogen. Het doel van dat plan is om elke persoon met dementie en zijn mantelzorger tijdig en correct te ondersteunen”, aldus minister Vandeurzen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Ouderen
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr