Lokaal Welzijnswerk - Vrijwilligers

Bezoek Niemandsland, een opvangcentrum voor mensen in armoede 14 oktober 2010

 
Donderdag 14 oktober overnachtte minister Jo Vandeurzen in Niemandsland, een opvangcentrum waar mensen in armoede terecht kunnen. Lees meer
 
 

Vlaamse ministers Philippe Muyters en Jo Vandeurzen geven de Belgian Homeless Cup een duw in de rug 8 juni 2010

 
De Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen steunen de Belgian Homeless Cup (BHC). Ze geloven in dit sociaal-sportief voetbalproject, een initiatief van Open Stadion vzw en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, dat dak- en thuislozen opnieuw integreert in onze samenleving. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen geeft vrijwilligers algemeen welzijn duwtje in de rug 9 juli 2010

 
De Vlaams Regering heeft een betoelaging goedgekeurd aan 12 Centra voor Algemeen Welzijn voor een totaal bedrag van bijna één miljoen euro. De CAW’s kunnen er 19 mensen voltijds mee in dienst nemen. De subsidiëring geldt vooral de opvang van verkeersslachtoffers en van minderjarige slachtoffers. Lees meer
 
 

Minister Jo Vandeurzen bepleit kwaliteitsvol vrijwilligerswerk 7 maart 2010

 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen rondde de Week van de Vrijwilliger in Gent af met een bezoek aan een buddyduo en lichtte de recent goedgekeurde uitvoeringsbesluiten voor het georganiseerde vrijwilligerswerk toe: “een belangwekkende stap richting een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.” Lees meer
 
 

Dakloze gezinnen al volgende week onderdak in kantoorgebouw Vlaamse overheid 8 januari 2010

 
Vanaf volgende woensdag 13 januari komen een aantal dakloze grote gezinnen met jonge kinderen tijdelijk wonen in het leegstaand gebouw van de Vlaamse overheid in de Brusselse Kreupelenstraat. Het gaat in totaal over ongeveer 30 dakloze vluchtelingen. Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen maken daar middelen voor vrij. Het Vlaams Agentschap voor Facilitair Management staat in voor de inrichting en het onderhoud van het gebouw. Beide Brusselse Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) zorgen voor professionele opvang en begeleiding van de gezinnen.   Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Lokaal Welzijnswerk - Vrijwilligers
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr