Lokaal Welzijnswerk - Vrijwilligers

Vlaamse begroting 2014 in evenwicht is noodzakelijk voor behoud van sociaal model en groei 22 september 2014

 
Vandaag werd in het Vlaams Parlement de septemberverklaring voorgesteld. Besparingen zullen voor een begroting in evenwicht zorgen. Ook in de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dragen we bij tot de noodzakelijke besparingen en vragen we extra inspanningen van de burgers. Lees meer
 
 

Blijvende aandacht en ondersteuning voor gezinnen met schulden 7 mei 2014

 
Heel wat Vlaamse gezinnen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit de cijfers van de 322 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen, verzameld door het Vlaams Centrum Schuldenlast. In 2013 kregen ongeveer 66.000 gezinnen ondersteuning voor schuldbemiddeling, dat aantal ligt in dezelfde grootorde als in 2012. Verschillende oorzaken liggen aan de basis van schulden, ongeveer 50% van de gezinnen kampt bijvoorbeeld met aanpassingsschulden (schulden als gevolg van ziekte, jobverlies of scheiding) en ongeveer 55% met overlevingsschulden (het inkomen voldoet niet om de uitgaven te betalen). Lees meer
 
 

Nieuwe sensibiliseringscampagne voor 1712 gelanceerd 20 november 2013

 
Op 12 maart 2012 ging de hulplijn "misbruik, geweld en kindermishandeling" van start. De hulplijn is gratis bereikbaar op het nummer 1712 en is bedoeld voor burgers die een vraag of melding hebben over alle vormen van geweld of misbruik.  Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmisbehandeling, pesten, geweld in gezagsrelaties…  Vandaag wordt een nieuwe sensibiliseringscampagne gelanceerd en krijgt de site www.1712.be een nieuw kleedje.“De nieuwe campagne roept op tot actie: geweld kan en moet stoppen. De campagne wil ook heel duidelijk laten weten waarvoor men bij 1712 terecht kan: informatie, advies en doorverwijzing”, aldus minister Jo Vandeurzen. Gespecialiseerde hulpverleners luisteren, geven informatie, trachten risico’s in te schatten, adviseren over volgende stappen en geven aan waar de beller verder terecht kan, indien nodig. Lees meer
 
 

Rapport Pers en Slachtoffers 9 juli 2013

 
Vlaams minister van Media Ingrid Lieten en minister van Welzijn Jo Vandeurzen stelden vanmiddag het onderzoek ‘Pers en Slachtoffers’ voor in het bijzijn van verschillende hoofdredacteurs van de geschreven en audiovisuele pers, Filip Voets van de Raad voor de Journalistiek en Ludo Serrien van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Lees meer
 
 

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk 21 juni 2013

 
Vandaag keurde de Vlaamse Regering het besluit over het algemeen welzijnswerk goed. Hierdoor wordt een kader uitgewerkt voor de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra voor Teleonthaal. Daarnaast maakt het werk van de hervorming van de CAW’s. Zo zullen quasi alle CAW’s fusioneren. Dit plan verzekert een schaalvergroting en een efficiëntere organisatie, samen met een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van hulp- en zorgverlening en een duidelijke profilering naar alle burgers. Lees meer
 
 

66.000 Vlaamse gezinnen krijgen budget-en schuldhulpverlening 23 april 2013

 
Vele Vlaamse gezinnen hebben moeite om met het beschikbare inkomen de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit de registratiegegevens van het Vlaams Centrum Schuldenlast. Eind 2012 boden de erkende instellingen voor schuldbemiddeling aan ongeveer 66.000 gezinnen budget- en schuldhulpverlening. 55 % van de gezinnen kampt met aanpassingsschulden. Dat zijn schulden ten gevolge van ziekte, (echt)scheiding of jobverlies. Anderen kampen met inkomstenproblemen, met een tekort aan administratieve vaardigheden en/of met budgetteringsproblemen. Lees meer
 
 

Een slagkrachtig algemeen welzijnswerk 28 maart 2013

 
De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 22 maart 2012 het uitvoeringsbesluit van het decreet algemeen welzijnswerk goed. Door het goedkeuren van het besluit wordt een kader uitgewerkt voor de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra voor Teleonthaal. Daarnaast maakt het werk van de hervorming van de CAW’s. Zo zullen quasi alle CAW’s fusioneren. “Dit plan verzekert een schaalvergroting en een efficiëntere organisatie, samen met een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van hulp- en zorgverlening en een duidelijke profilering naar alle burgers”, zegt minister Jo Vandeurzen. Lees meer
 
 

Minister woont feestmaal voor minderbedeelden bij 3 januari 2013

 
In elf Vlaamse centrumsteden en Brussel werden vandaag feestmaaltijden uitgedeeld aan mensen voor wie het minder evident is om met Nieuwjaar aan een rijkelijk gevulde tafel te zitten. Minister Vandeurzen woonde het feestmaal in Leuven bij. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen vraagt lokale besturen aandacht voor vermaatschappelijking van de zorg 16 november 2012

 
lokaal sociaal beleid
Jo Vandeurzen nodigt de nieuwe lokale besturen uit om in hun sociaal beleid aandacht te hebben voor tien beleidsdoelstellingen. Hij doet dat in een omzendbrief over lokaal  sociaal beleid, waarmee hij het lokale en het Vlaamse beleid elkaar laat aanvullen en versterken.  Lees meer
 
 

1712: meldpunt voor geweld en misbruik 10 oktober 2012

 
Sinds maart is er één telefoonnummer voor het melden van geweld, misbruik en kindermishandeling. Het meldpunt is elke werkdag van 9 tot 17 uur bereikbaar. Discreet en gratis, zo benadrukt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Lokaal Welzijnswerk - Vrijwilligers
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr