Kinderopvang

Meer mogelijkheden voor flexibele kinderopvang 24 juli 2018

 
Flexibele kinderopvang wordt uitgebreid, toegankelijker en sterker. De Vlaamse Regering keurde daartoe op vrijdag 20 juli een nieuwe subsidieregelgeving goed voor flexibele opvang (en voor het lokaal loket). Na een analyse van het huidige systeem maakt Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de weg vrij voor een aangepast en uitgebreid kwalitatief aanbod in de loop van 2019. Lees meer
 
 

Financiering 513 extra kinderopvangplaatsen en 18 kind- en ouderactiviteiten 21 december 2017

 
Unieke publiek-private samenwerking in de strijd tegen kinderarmoede - in 18 Vlaamse steden en gemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen er vanaf 1 maart 2018 nieuwe lokale samenwerkingsverbanden. Het gaat om een aanbod kind- en ouderactiviteiten en meer dan 500 bijkomende plaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in de kinderopvang. Daaruit blijkt dat de subsidieoproep ‘KOALA’ duidelijk tegemoet komt aan een sterke nood van veel steden en gemeenten. Er kwamen liefst 56 aanvragen vanuit 41 Huizen van het Kind, verspreid over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering investeert 10 miljoen euro in de kinderopvang 19 maart 2017

 
Vlaanderen investeert ook in 2017 in kinderopvang. In totaal wordt 10 miljoen euro uitgetrokken. Een deel hiervan wordt geïnvesteerd om subsidies toe te kennen aan kinderopvanginitiatieven die nog niet op enige vorm van financiële ondersteuning konden rekenen. Daarnaast kunnen zowel nieuwe kinderopvangplaatsen als gesubsidieerde initiatieven de omschakeling maken naar plaatsen waarbij ouders betalen voor kinderopvang naargelang hun inkomen. Lees meer
 
 

Nieuwe visie op buitenschoolse kinderopvang 18 december 2015

 
De Vlaamse Regering reorganiseert de opvang- en vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen. Omdat de vraag en het aanbod kunnen verschillen van gemeente tot gemeente krijgen de lokale besturen een belangrijke rol. Lees meer
 
 

Extra financiering kinderopvang voor kwetsbare gezinnen in Limburg 21 december 2015

 
Er wordt bijkomend budget vrijgemaakt voor kinderopvang. In totaal komen er in Vlaanderen subsidies voor 3.413 plaatsen bij. Dit zijn zowel nieuwe plaatsen als bestaande plaatsen die een betere financiering krijgen. De provincie Limburg krijgt voor 178 plaatsen extra middelen met een zogenaamde plussubsidie (trap 3) die bedoeld is voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt. Lees meer
 
 

Vlaamse overheid reorganiseert opvang en vrije tijd van schoolkinderen 17 juli 2015

 
De Vlaamse Regering reorganiseert de opvang- en vrijetijdsmogelijkheden voor schoolkinderen. Dat werd vrijdag 17 juli 2015 op de ministerraad beslist. Vraag en aanbod van de buitenschoolse kinderopvang kunnen zeer verschillen van gemeente tot gemeente. Om hen de nodige autonomie te geven voor het organiseren van de buitenschoolse opvang wordt gefaseerd overgegaan naar een financiering van de lokale besturen. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering maakt 7,3 miljoen euro vrij voor nieuwe subsidies voorschoolse kinderopvang 16 juli 2015

 
Er komt een nieuwe oproep voor kandidaten die wensen subsidies te ontvangen voor het organiseren van kinderopvang van baby’s en peuters. Aanvragen voor deze financiële ondersteuning zijn mogelijk tot woensdag 30 september van dit jaar. Lees meer
 
 

Administratieve vereenvoudiging en meer autonomie voor organisatoren kinderopvang 12 juni 2015

 
 De Vlaamse Regering keurde vandaag een wijzigingsbesluit goed dat de uitvoering van het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters van 1 april 2014 aanpast. Met het decreet werd het versnipperde kinderopvanglandschap in één regelgevend kader gegoten. Het wijzigingsbesluit maakt nu werk van een verdere deregulering en een grotere autonomie voor onthaalouders en kinderdagverblijven. De wijzigingen komen er op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Deze vereenvoudiging is een vooruitgang voor elke organisator van gezins- of groepsopvang. Onthaalouders en crèches zullen met minder administratieve rompslomp de opvang van baby’s en peuters kunnen organiseren.” Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Kinderopvang
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr