Kinderen en Jongeren

Pleegzorg moet eerste keuze worden bij zorg en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen 19 november 2013

 
 Momenteel zijn er 4.445 pleeggezinnen actief in Vlaanderen. Zij vangen kinderen, jongeren, maar ook volwassenen met een handicap op in hun gezin. Uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen blijkt dat  ¼  van de pleegouders alleenstaande ouders zijn, waarvan ¾ kiest voor een engagement op lange termijn. Om pleegzorg verder te ondersteunen, treedt vanaf 1 januari 2014 het nieuwe decreet Pleegzorg in werking. “Het nieuwe decreet speelt in op de behoefte om pleegzorg nog sterker te profileren binnen de zorg voor en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat de zorg in een gezin in veel gevallen heilzamer is dan opname in een instelling”, aldus minister Jo Vandeurzen. Hij lichtte vandaag samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers het decreet toe.  Lees meer
 
 

Samenwerkingsproject ‘Buiten Beeld' 18 november 2013

 
Op initiatief van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen werd vandaag het project ‘Buiten Beeld in de bossen’ voorgesteld. Het project is een primeur voor Vlaanderen en een unieke samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Jongerenwelzijn. Jongeren uit de jeugdhulp werken samen met een boswachter en arbeiders van het Agentschap Natuur en Bos om de natuur te herstellen en herin te richten.  Lees meer
 
 

Staten-Generaal buitenschoolse kinderopvang 12 november 2013

 
Tijdens de schoolvakanties maakt 67% van de schoolkinderen regelmatig gebruik van opvang of nemen ze deel aan vrijetijdsactiviteiten. 43% van alle schoolkinderen maakt bijna elke vakantie gebruik van opvang of vrijetijdsinitiatieven. Dat blijkt uit cijfers uit een onderzoeksrapport van Kind en Gezin. Om een beter en intersectoraal antwoord te bieden op de vraag naar buitenschoolse kinderopvang, wil de Vlaamse Regering werk maken van een nieuw, hedendaags concept voor de opvang van schoolkinderen. In dit kader wordt op vraag van ministers Vandeurzen, Smet en Muyters een Staten-Generaal georganiseerd. Lees meer
 
 

Opstart Centra voor Inclusieve Kinderopvang 7 november 2013

 
Iedereen is welkom in de kinderopvang, dus ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Net als alle kinderen, willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken. Hun ouders kiezen vaak bewust voor de opvang van hun kind tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Dat is inclusieve kinderopvang.  Lees meer
 
 

Decreet kinderopvang: stap voor stap dichterbij 16 september 2013

 
De Vlaamse overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel leefbaar voor de opvangsector.  Daarom is er een nieuw decreet Kinderopvang gekomen, dat op 1 april 2014 in werking treedt. De uitvoeringsbesluiten rond de vergunning en de subsidiëring werden begin juli 2013 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en worden vandaag toegelicht aan de sector. Lees meer
 
 

Blijven inzetten op uitbreiding en kwaliteitsvolle kinderopvang 5 juli 2013

 
Vandaag gaf de Vlaamse Regering haar principieel akkoord aan de besluiten die de vergunningsvoorwaarden en subsidies in de kinderopvang regelen. Deze besluiten geven het startschot voor het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en peuters, dat in werking treedt vanaf 1 april 2014. De goedkeuring is een historisch moment. Het decreet regelt immers voor het eerst op een fundamentele en transparante wijze de organisatie van de kinderopvang voor baby’s en peuters. Lees meer
 
 

Decreet integrale jeugdhulp 4 juli 2013

 
Wat zal er veranderen voor de jongere en zijn gezin? Lees meer
 
 

De jeugdhulp in Vlaanderen wordt hertekend 4 juli 2013

 
De jeugdhulpverlening in Vlaanderen zal vanaf maart 2014 grondig hertekend worden. Het nieuwe decreet integrale jeugdhulp zet de jongere centraal zodat hij, maar ook zijn ouders en hulpverleners, makkelijker de juiste hulp vinden.  Lees meer
 
 

Gezinnen in hun kracht ondersteunen 14 juni 2013

 
Vandaag keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Het decreet maakt werk van de Huizen van het Kind. “Een Huis van het Kind wordt dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor alle gezinnen”, zegt minister van Gezin Jo Vandeurzen. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen en Mieke Vogels in Terzake 22 mei 2013

 
Jo Vandeurzen (CD&V) en Mieke Vogels (Groen) zitten al 20 jaar in het Vlaams Parlement, maar het vuur in hun pleidooien is nog lang niet gedoofd. De nieuwe visie op de gehandicapten –en jeugdzorg zorgt voor heel wat discussie in Terzake. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Kinderen en Jongeren
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr