Kinderen en Jongeren

Voorstelling uniek samenwerkingsproject voor meisjes tussen 14 en 20 jaar met ernstige gedrags- en emotionele problemen 2 april 2014

 
Vandaag illustreren initiatiefnemers uit jeugdhulp en psychiatrie een unieke samenwerking voor de behandeling van meisjes tussen 14 en 20 jaar met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Jeugdzorg Emmaüs, de kinder- en jeugdpsychiatrie van Antwerpen en de Vlaamse overheid.   Lees meer
 
 

1 april: start Huizen van het Kind 1 april 2014

 
Het Vlaams gezinsbeleid richt zich op gezinnen in alle mogelijke vormen, en in het bijzonder op alle kinderen, in om het even welke context. Alle ouders - of het nu over ouders van pasgeborenen gaat of ouders van pubers - stellen zich wel eens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid of de opvoeding van hun kind. Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen, jongeren, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Lees meer
 
 

Reactie Baby-Belle in Roeselare 1 april 2014

 
Het is niet de gewoonte om als minister uitgebreid in te gaan op individuele cases die de media halen. Het concreet voorbeeld  over de aankondiging van de sluiting van vier vestigingen van Baby-Belle in Roeselare verdient echter extra duiding. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering zorgt samen met GO! voor meer continuïteit in verblijf van kinderen en jongeren 31 maart 2014

 
De 4 noodinternaten zijn geografisch onvoldoende verspreid. Hierdoor moeten de jongeren en kinderen vaak lange busritten ondergaan om in het weekend en op vakantiedagen te verhuizen naar een noodinternaat. Zo een verhuis staat voor de kinderen en jongeren telkens gelijk aan een andere kamer, andere omgeving en andere begeleiders leren kennen. Om dat in de toekomst te vermijden, wordt groen licht gegeven aan een plan van aanpak dat een nieuw systeem introduceert. In dit plan wordt geopteerd voor meer continuïteit, nabijheid en contextgericht werken. Lees meer
 
 

Nieuwe campagne van Kind en Gezin 25 maart 2014

 
Vandaag lanceert Kind en Gezin de campagne ‘Bewegende baby’s hebben een stapje voor’ . Met deze campagne willen we ouders laten stilstaan bij het belang van bewegen. Daarbij willen we hen ook ondersteunen met praktische tips om van beweging een dagelijkse gewoonte te maken.  Lees meer
 
 

Spaargeld pleegkinderen - reactie Pleegzorg Vlaanderen en Agentschap Jongerenwelzijn 23 februari 2014

 
Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet Pleegzorg van kracht. Daardoor is onder meer het forfaitaire bedrag weggevallen dat gespaard werd voor pleegkinderen. Dat leidt tot heel wat berichten in de pers en lezersbrieven die deze wijziging hekelen als een besparingsmaatregel op de kap van pleegkinderen.  Lees meer
 
 

Uitdoofscenario voor opvangcentra GO! 11 december 2013

 
Vanaf 2014 zal de weekend- en vakantieopvang zoals deze momenteel door onderwijs wordt georganiseerd binnen de opvangcentra van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) uitdoven. Deze opvang wordt overgeheveld naar het beleidsdomein welzijn.  Lees meer
 
 

Nieuw kwaliteits- en subsidiesysteem ondersteunt professionalisering kinderopvang 22 november 2013

 
Vandaag keurde de Vlaamse Regering de besluiten goed die het nieuwe kwaliteits- en subsidiesysteem voor de kinderopvang van jonge kinderen regelen. Daardoor kan het decreet kinderopvang van baby’s en peuters in werking treden op 1 april 2014. Lees meer
 
 

Gezinnen in hun kracht versterken 21 november 2013

 
Gisteren keurde het Vlaams Parlement het decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Het decreet maakt werk van de Huizen van het Kind. “De Huizen van het Kind komen centraal te staan in de ondersteuning van alle gezinnen”, zegt minister van Gezin Jo Vandeurzen. Lees meer
 
 

Pleegzorg moet eerste keuze worden bij zorg en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen 19 november 2013

 
 Momenteel zijn er 4.445 pleeggezinnen actief in Vlaanderen. Zij vangen kinderen, jongeren, maar ook volwassenen met een handicap op in hun gezin. Uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen blijkt dat  ¼  van de pleegouders alleenstaande ouders zijn, waarvan ¾ kiest voor een engagement op lange termijn. Om pleegzorg verder te ondersteunen, treedt vanaf 1 januari 2014 het nieuwe decreet Pleegzorg in werking. “Het nieuwe decreet speelt in op de behoefte om pleegzorg nog sterker te profileren binnen de zorg voor en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat de zorg in een gezin in veel gevallen heilzamer is dan opname in een instelling”, aldus minister Jo Vandeurzen. Hij lichtte vandaag samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers het decreet toe.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Kinderen en Jongeren
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda