Kinderbijslag Groeipakket

Reactie op budgettaire raming kinderbijslag SERV 13 juli 2016

 
Er zal zich bij de start in 2019  in het budget van het nieuwe systeem voor de kinderbijslag geen tekort voordoen. Zoals eerder aangegeven zal het budget van twee indexsprongen bij de start van in het nieuwe systeem geïnjecteerd worden. De SERV houdt hiermee geen rekening om de hoogte van het beschikbaar budget te bepalen. Bovendien worden de sociale toeslagen op kruissnelheid berekend waardoor de SERV het hiervoor benodigde budget ruim honderd miljoen euro te hoog schat. Met het opzetten van een monitoringcomité zal de Vlaamse Regering de budgettaire evolutie van de kinderbijslag in de toekomst nauwgezet opvolgen. Lees meer
 
 

Reactie Jo Vandeurzen op berekeningen CSB 1 juni 2016

 
De simulatieresultaten van het Centrum voor Sociaal Beleid zijn gebaseerd op andere assumpties dan deze die deel uitmaken van de beslissing van de Vlaamse regering inzake de transitie naar en de uitrol van het nieuwe Vlaamse kinderbijslagsysteem. Lees meer
 
 

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen 28 mei 2016

 
De Vlaamse Regering heeft vandaag het concept voor een nieuw kinderbijslagsysteem goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2019 ingaat. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verheugd met de beslissing: “Vlaanderen grijpt hiermee de historische kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan het leven te bezorgen.” Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Kinderbijslag Groeipakket
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda