Kind en Gezin

Minister Vandeurzen onderzoekt oprichting afstammingscentrum gedwongen adopties 4 mei 2015

 
Vandaag heeft het expertenpanel gedwongen adopties een eindrapport overgemaakt aan minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volkgezondheid en Gezin. De minister neemt de aanbevelingen ter harte. Hij zal werk maken van de oprichting van een afstammingscentrum. Lees meer
 
 

Kwaliteit, kwantiteit en leefbaarheid van de kinderopvangsector 26 maart 2015

 
De Vlaamse Regering besliste over een aantal veranderingen in de kinderopvangsector. Organisatoren van groepsopvang die een lagere subsidie voor inkomenstarief ontvangen (‘Trap 2B’), krijgen vanaf 1 april 2015 een subsidieverhoging die geënt is op de CAO die de sociale partners recent afsloten. Daarnaast zullen er wijzigingen doorgevoerd worden aan het systeem van de ouderbijdrage in de inkomensgerelateerde kinderopvang. Voor ouders die vanaf 1 mei nieuwe attesten inkomenstarief of herberekeningen van het tarief aanvragen, gelden deze veranderingen, zoals de aanpassing van het minimumtarief naar 5 euro. Op 1 januari 2016 worden de aangepaste tarieven voor iedereen van toepassing. Op het minimumtarief komen een aantal mogelijkheden inzake sociale correcties. Dit betekent dat in bepaalde gevallen een individueel verminderd tarief aangevraagd kan worden. Daarnaast lopen we met de sector een traject in regelluwte dat zal leiden tot het aanpassen van de regelgeving. Lees meer
 
 

www.gezondzwangerworden.be 23 februari 2015

 
De eerste 8 weken van de zwangerschap zijn cruciaal. Vrouwen hebben de beste garantie op een gezonde zwangerschap als ze hun levensstijl al vóór de zwangerschap aanpassen. Vandaag lanceert minister Jo Vandeurzen de website www.gezondzwangerworden.be. Hij geeft hiermee uitvoering aan een resolutie van het Vlaams Parlement en aan een advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België over het gebruik van foliumzuur vóór de bevruchting en tijdens de zwangerschap. De website is gemaakt door de Universiteit Gent en de Katholieke Hogeschool VIVES.  Lees meer
 
 

Kinderopvang kan het verschil maken 26 januari 2015

 
Kinderopvang vervult een belangrijke maatschappelijke functie zowel op economisch, pedagogisch als sociaal vlak. Dat kinderopvang de werkzaamheidsgraad verhoogt en dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor werkende ouders, daar zijn we het allemaal over eens.  Maar daarnaast heeft kinderopvang een, minstens even belangrijke, sociale functie.  Lees meer
 
 

1 april: start Huizen van het Kind 1 april 2014

 
Het Vlaams gezinsbeleid richt zich op gezinnen in alle mogelijke vormen, en in het bijzonder op alle kinderen, in om het even welke context. Alle ouders - of het nu over ouders van pasgeborenen gaat of ouders van pubers - stellen zich wel eens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid of de opvoeding van hun kind. Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen, jongeren, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Lees meer
 
 

Reactie Baby-Belle in Roeselare 1 april 2014

 
Het is niet de gewoonte om als minister uitgebreid in te gaan op individuele cases die de media halen. Het concreet voorbeeld  over de aankondiging van de sluiting van vier vestigingen van Baby-Belle in Roeselare verdient echter extra duiding. Lees meer
 
 

Nieuwe campagne van Kind en Gezin 25 maart 2014

 
Vandaag lanceert Kind en Gezin de campagne ‘Bewegende baby’s hebben een stapje voor’ . Met deze campagne willen we ouders laten stilstaan bij het belang van bewegen. Daarbij willen we hen ook ondersteunen met praktische tips om van beweging een dagelijkse gewoonte te maken.  Lees meer
 
 

Proefproject werknemersstatuut onthaalouders 17 februari 2014

 
Vlaanderen kent bijna 7.000 aangesloten onthaalouders die instaan voor een belangrijk deel van de kinderopvang. Deze onthaalouders genieten sinds 2003 van een sui generis statuut dat hen toegang verleent tot bepaalde sociale rechten, zoals de terugbetaling van gezondheidszorg, uitkeringen in geval van ziekte of invaliditeit, pensioen, kinderbijslag en een opvanguitkering wanneer een kind afwezig is door ziekte. De vraag naar de uitwerking van een volwaardig werknemersstatuut voor aangesloten onthaalouders stelt zich al enige tijd. De Vlaamse Regering keurde vrijdag 14 februari 2014 op initiatief van minister Vandeurzen de start van een proefproject rond dat werknemersstatuut goed. Lees meer
 
 

Nieuw kwaliteits- en subsidiesysteem ondersteunt professionalisering kinderopvang 22 november 2013

 
Vandaag keurde de Vlaamse Regering de besluiten goed die het nieuwe kwaliteits- en subsidiesysteem voor de kinderopvang van jonge kinderen regelen. Daardoor kan het decreet kinderopvang van baby’s en peuters in werking treden op 1 april 2014. Lees meer
 
 

Gezinnen in hun kracht versterken 21 november 2013

 
Gisteren keurde het Vlaams Parlement het decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Het decreet maakt werk van de Huizen van het Kind. “De Huizen van het Kind komen centraal te staan in de ondersteuning van alle gezinnen”, zegt minister van Gezin Jo Vandeurzen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Kind en Gezin
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr