Jeugdhulp

51 plaatsen voor jongeren met complexe problemen 1 februari 2018

 
Voor jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen (GES+) wordt er bijkomend in 51 plaatsen geïnvesteerd. Het is een van de antwoorden van Vlaams minister Vandeurzen op de bezorgdheden die de vakbonden van de gemeenschapsinstellingen naar voor schuiven. Deze GES+jongeren krijgen aangepaste opvang met meer gespecialiseerd personeel. De ondersteuning kan optimaal 24 uur per dag en 7 dagen per week worden aangeboden. In totaal trekt de Vlaamse Regering hiervoor 1,7 miljoen euro uit. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering keurt Jeugddelinquentierecht goed na advies sector en magistratuur 23 december 2017

 
Na de adviezen van experten op het terrein die werken met minderjarige delictplegers keurde de Vlaamse Regering voor de tweede maal het nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht goed. Op basis van de adviezen van de experts op het terrein en de magistratuur zijn enkele verduidelijkingen doorgevoerd. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen verbreedt beveiligde opvang van meisjes in de jeugdhulp 17 november 2017

 
Voor sommige jongeren, zoals de slachtoffers van tienerpooiers, is het nodig hen tijdelijk een plek te geven, weg van hun directe omgeving om een voldoende veilige leefsituatie te creëren. Om dit te realiseren investeert Vlaanderen in een beveiligde opvang in gespecialiseerde, private voorzieningen zodat de jongere nadien in de reguliere hulpverlening terechtkan en op termijn kan re-integreren in de samenleving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakte hiervoor eerder al 570.000 euro vrij en legt hiervoor nu ook de contouren vast. Lees meer
 
 

Jonge delictplegers: meer verantwoordelijk en meer kansen om het goed te maken 14 juli 2017

 
Jongeren die een delict plegen, moeten daar een heldere, snelle en constructieve reactie op krijgen. Ze worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen zelf positieve voorstellen formuleren en krijgen ook kansen om de geleden materiële of relationele schade bij slachtoffers te herstellen. Reacties moeten ook voor jongeren voldoende duidelijk zijn en gesloten begeleiding moet zo veel mogelijk worden vermeden door nieuwe alternatieven.Dat zijn de centrale uitgangspunten van het jeugddelinquentierecht dat Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voorgelegd heeft aan de Vlaamse regering. Het voorontwerp van decreet daarover werd vrijdag principieel goedgekeurd. Lees meer
 
 

Capaciteit voor begeleiding meer dan verdubbeld 2 mei 2017

 
De aanpak van jonge delictplegers moet vorm krijgen in een nieuw Vlaams decreet jeugddelinquentierecht. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen hiervoor bevoegd. “We moeten van deze gelegenheid volop gebruik maken om de dynamiek in Vlaanderen in een nieuw decreet te verankeren”, zei Vlaams minister Jo Vandeurzen vandaag op een studiedag over gesloten opvang te Brussel. De capaciteit voor de begeleiding van jeugdige delinquenten is sinds 2007 meer dan verdubbeld. Zowel de capaciteit binnen onze gemeenschapsinstellingen, maar vooral de begeleiding na of als alternatief voor een verblijf werd systematisch uitgebouwd. Ook een innovatieve aanpak, een aangepaste infrastructuur en de afstemming met de kinder- en jeugdpsychiatrie voor jongeren met een complexe problematiek blijven belangrijk. Lees meer
 
 

Vlaanderen laat jongeren in de jeugdhulp na hun achttiende niet los 13 september 2016

 
De Commissie Welzijn in het Vlaams parlement debatteerde vandaag over de continuïteit van de jeugdhulpverlening bij de overgang van minder- naar meerderjarigheid. “Sinds 2014 hebben we de mogelijkheid tot jeugdhulp voor jongeren ouder dan 18 jaar versoepeld en vereenvoudigd”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Uitzonderlijke, dramatische gebeurtenissen zoals met Jordy treffen ons allen. We moeten hieruit als samenleving onze lessen trekken, ook met betrekking tot de jeugdhulp. Het moet onze ambitie zijn, als beleid, als hulpverleners en als maatschappij dat, binnen de lopende acties van Jeugdhulp 2.0, geen enkele jongere de jeugdhulp verlaat zonder de ondersteuning van (een) betekenisvolle volwassene(n) in zijn of haar nabije omgeving.”  Lees meer
 
 

Een 2.0-aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen 10 maart 2016

 
De jeugdhulp in Vlaanderen is met de start van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp grondig hertekend. We blijven geloven dat de doelstellingen van het decreet een duidelijke meerwaarde heb-ben voor kinderen en jongeren  die hulp, zorg en/of ondersteuning op maat  nodig hebben. We kiezen voor een jeugdhulp die (voort)bouwt op vertrouwen en groei. Voor deze vernieuwing en vereenvoudiging van de jeugdhulp baseren we ons op ervaringen van kinderen, jongeren en ouders en op signalen van professionelen uit het werkveld. We willen met deze 2.0-aanpak doorgroeien naar een sterkere jeugdhulp. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Jeugdhulp
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

vrijdag, 23 februari 2018
zaterdag, 24 februari 2018