Jeugdhulp

Nieuwe en evenwichtige aanpak jeugddelinquentie: meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken 13 juli 2018

 
Jongeren die een delict plegen, moeten daar een heldere, snelle en constructieve reactie op krijgen. Ze worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen zelf positieve voorstellen formuleren en krijgen ook kansen om de geleden materiële of relationele schade bij slachtoffers te herstellen. Reacties moeten ook voor jongeren voldoende duidelijk zijn en gesloten begeleiding moet zo veel mogelijk worden vermeden door nieuwe alternatieven. Dat zijn de centrale uitgangspunten van het jeugddelinquentierecht dat op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tot stand kwam. Het voorontwerp van decreet werd vandaag definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd en wordt nu ingediend in het Vlaams parlement. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen zet 250 extra jeugdhulpverleners in voor snelle ondersteuning van kinderen en jongeren 19 april 2018

 
Begin deze week ontving de administratie de concrete plannen om 15 miljoen euro extra voor de jeugdhulp om te zetten in acties die direct op het terrein voelbaar zijn. Concreet betekent dit dat er 250 extra jeugdhulpverleners aan de slag gaan om gezinnen, kinderen en jongeren met opvoedingsvragen en problemen te begeleiden. Uit een eerste analyse zal dit gaan om minstens 3.000 extra gezinnen. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen verlicht druk op de gesloten instellingen 3 april 2018

 
Minister Vandeurzen zet extra middelen in die hij ter beschikking heeft gekregen bij de begrotingscontrole 2018 om de druk op de gesloten instellingen op korte termijn te verlagen. Lees meer
 
 

Op korte termijn extra gesloten capaciteit voor heel zware jonge delictplegers 28 maart 2018

 
Om op korte termijn oplossingen te vinden voor de problematiek van de gesloten opvang voor jongeren die delicten plegen in de gesloten instelling van Everberg vond vandaag overleg plaatsen tussen jeugdrechters, parketmagistraten, het agentschap Jongerenwelzijn en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op het overleg, dat constructief verliep, werden concrete beslissingen genomen. Lees meer
 
 

51 plaatsen voor jongeren met complexe problemen 1 februari 2018

 
Voor jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen (GES+) wordt er bijkomend in 51 plaatsen geïnvesteerd. Het is een van de antwoorden van Vlaams minister Vandeurzen op de bezorgdheden die de vakbonden van de gemeenschapsinstellingen naar voor schuiven. Deze GES+jongeren krijgen aangepaste opvang met meer gespecialiseerd personeel. De ondersteuning kan optimaal 24 uur per dag en 7 dagen per week worden aangeboden. In totaal trekt de Vlaamse Regering hiervoor 1,7 miljoen euro uit. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering keurt Jeugddelinquentierecht goed na advies sector en magistratuur 23 december 2017

 
Na de adviezen van experten op het terrein die werken met minderjarige delictplegers keurde de Vlaamse Regering voor de tweede maal het nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht goed. Op basis van de adviezen van de experts op het terrein en de magistratuur zijn enkele verduidelijkingen doorgevoerd. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen verbreedt beveiligde opvang van meisjes in de jeugdhulp 17 november 2017

 
Voor sommige jongeren, zoals de slachtoffers van tienerpooiers, is het nodig hen tijdelijk een plek te geven, weg van hun directe omgeving om een voldoende veilige leefsituatie te creëren. Om dit te realiseren investeert Vlaanderen in een beveiligde opvang in gespecialiseerde, private voorzieningen zodat de jongere nadien in de reguliere hulpverlening terechtkan en op termijn kan re-integreren in de samenleving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakte hiervoor eerder al 570.000 euro vrij en legt hiervoor nu ook de contouren vast. Lees meer
 
 

Jonge delictplegers: meer verantwoordelijk en meer kansen om het goed te maken 14 juli 2017

 
Jongeren die een delict plegen, moeten daar een heldere, snelle en constructieve reactie op krijgen. Ze worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen zelf positieve voorstellen formuleren en krijgen ook kansen om de geleden materiële of relationele schade bij slachtoffers te herstellen. Reacties moeten ook voor jongeren voldoende duidelijk zijn en gesloten begeleiding moet zo veel mogelijk worden vermeden door nieuwe alternatieven.Dat zijn de centrale uitgangspunten van het jeugddelinquentierecht dat Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voorgelegd heeft aan de Vlaamse regering. Het voorontwerp van decreet daarover werd vrijdag principieel goedgekeurd. Lees meer
 
 

Capaciteit voor begeleiding meer dan verdubbeld 2 mei 2017

 
De aanpak van jonge delictplegers moet vorm krijgen in een nieuw Vlaams decreet jeugddelinquentierecht. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen hiervoor bevoegd. “We moeten van deze gelegenheid volop gebruik maken om de dynamiek in Vlaanderen in een nieuw decreet te verankeren”, zei Vlaams minister Jo Vandeurzen vandaag op een studiedag over gesloten opvang te Brussel. De capaciteit voor de begeleiding van jeugdige delinquenten is sinds 2007 meer dan verdubbeld. Zowel de capaciteit binnen onze gemeenschapsinstellingen, maar vooral de begeleiding na of als alternatief voor een verblijf werd systematisch uitgebouwd. Ook een innovatieve aanpak, een aangepaste infrastructuur en de afstemming met de kinder- en jeugdpsychiatrie voor jongeren met een complexe problematiek blijven belangrijk. Lees meer
 
 

Vlaanderen laat jongeren in de jeugdhulp na hun achttiende niet los 13 september 2016

 
De Commissie Welzijn in het Vlaams parlement debatteerde vandaag over de continuïteit van de jeugdhulpverlening bij de overgang van minder- naar meerderjarigheid. “Sinds 2014 hebben we de mogelijkheid tot jeugdhulp voor jongeren ouder dan 18 jaar versoepeld en vereenvoudigd”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Uitzonderlijke, dramatische gebeurtenissen zoals met Jordy treffen ons allen. We moeten hieruit als samenleving onze lessen trekken, ook met betrekking tot de jeugdhulp. Het moet onze ambitie zijn, als beleid, als hulpverleners en als maatschappij dat, binnen de lopende acties van Jeugdhulp 2.0, geen enkele jongere de jeugdhulp verlaat zonder de ondersteuning van (een) betekenisvolle volwassene(n) in zijn of haar nabije omgeving.”  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Jeugdhulp
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr