Inspectie Zorg en Welzijn

Een efficiëntere inspectie voor Zorg en Welzijn 30 juni 2017

 
Zorginspectie controleert de zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te garanderen. Bij die inspecties gelden in sommige gevallen nog onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan. Met het decreet dat vandaag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd wordt nu precies afgelijnd wat de inspectie wel en niet mag controleren. Tegelijk wordt met dit toezichtsdecreet het inspectieproces nog duidelijker gescheiden van het subsidiëren en erkennen, vergunnen en handhaven vanuit de principes van goed bestuur. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Inspectie Zorg en Welzijn
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr