Gezondheid

Update binnenmilieubesluit: maak van ieder huis een gezonde thuis 16 juli 2018

 
Een persoon brengt gemiddeld 85% van zijn tijd binnen door. De luchtkwaliteit binnenshuis is dus belangrijk voor de gezondheid. De laatste jaren is er veel nieuw onderzoek gevoerd naar de stoffen en omgevingsfactoren die daarbij een voorname rol spelen en de hoeveelheid vanaf dewelke er gezondheidsrisico’s zijn. Zo kan bepaald worden of er maatregelen genomen moeten worden. De Vlaamse Regering heeft dan ook haar definitieve goedkeurig gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Gezondheid
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr