Gezin en Samenleving

De jeugdhulp in Vlaanderen wordt hertekend 4 juli 2013

 
De jeugdhulpverlening in Vlaanderen zal vanaf maart 2014 grondig hertekend worden. Het nieuwe decreet integrale jeugdhulp zet de jongere centraal zodat hij, maar ook zijn ouders en hulpverleners, makkelijker de juiste hulp vinden.  Lees meer
 
 

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk 21 juni 2013

 
Vandaag keurde de Vlaamse Regering het besluit over het algemeen welzijnswerk goed. Hierdoor wordt een kader uitgewerkt voor de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra voor Teleonthaal. Daarnaast maakt het werk van de hervorming van de CAW’s. Zo zullen quasi alle CAW’s fusioneren. Dit plan verzekert een schaalvergroting en een efficiëntere organisatie, samen met een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van hulp- en zorgverlening en een duidelijke profilering naar alle burgers. Lees meer
 
 

Gezinnen in hun kracht ondersteunen 14 juni 2013

 
Vandaag keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Het decreet maakt werk van de Huizen van het Kind. “Een Huis van het Kind wordt dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor alle gezinnen”, zegt minister van Gezin Jo Vandeurzen. Lees meer
 
 

Symposium Gezonde Gemeente: een succes 24 april 2013

 
Dinsdag 23 april 2013 hebben 118 Vlaamse steden en gemeenten zich formeel geëngageerd om de komende jaren werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en gezondheid te integreren in de gemeentelijke werking.  Lees meer
 
 

66.000 Vlaamse gezinnen krijgen budget-en schuldhulpverlening 23 april 2013

 
Vele Vlaamse gezinnen hebben moeite om met het beschikbare inkomen de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit de registratiegegevens van het Vlaams Centrum Schuldenlast. Eind 2012 boden de erkende instellingen voor schuldbemiddeling aan ongeveer 66.000 gezinnen budget- en schuldhulpverlening. 55 % van de gezinnen kampt met aanpassingsschulden. Dat zijn schulden ten gevolge van ziekte, (echt)scheiding of jobverlies. Anderen kampen met inkomstenproblemen, met een tekort aan administratieve vaardigheden en/of met budgetteringsproblemen. Lees meer
 
 

Zorgverzekering voor iedereen die er recht op heeft 4 april 2013

 
De Vlaamse Regering gaf op 29 maart haar principiële goedkeuring aan het besluit over de automatische toekenning van rechten in de zorgverzekering. Dit besluit maakt het mogelijk dat de zorgkassen, zonder aanvraag van de betrokkene, het recht toekennen op de Vlaamse zorgverzekering. De automatische toekenning kan vanaf 1 juni omdat de gegevens hierover voortaan automatisch zullen doorstromen vanuit de thuiszorgdiensten. “De doorstroom leidt tot een administratieve vereenvoudiging en lastenverlaging voor de burger. Maar, belangrijker, de doorstroom zorgt ervoor dat iedereen die recht heeft op de zorgverzekering, die ook krijgt”, vertelt minister Jo Vandeurzen. Lees meer
 
 

Nieuwe middelen voor extra plaatsen in de kinderopvang 3 april 2013

 
De Vlaamse overheid maakt in 2013 2,9 miljoen euro vrij voor de verdere uitbreiding van het aanbod aan kinderopvang voor baby’s en peuters, waar ouders een prijs betalen op basis van hun inkomen. Daarnaast wordt 0,5 miljoen euro vrijgemaakt voor inclusieve kinderopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Dit kadert binnen ‘Perspectief 2020’, het nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. Lees meer
 
 

Vlaams engagement groot na Music For Life 27 maart 2013

 
Drie kwart van de Vlamingen merkte de campagne Music For Life in het teken van dementie op. Uit een studie die het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen i.s.m. het onderzoeksbureau I-Vox/Indigov uitvoerde naar de impact van de campagne, blijkt dat dementie meer dan ooit een thema is dat de Vlaming bezig houdt. Lees meer
 
 

‘Wie belt naar 1712 wordt wél geholpen’ 15 maart 2013

 
Wie belt naar 1712 krijgt wel degelijk informatie en advies. Dat zegt Patrick Bedert, afdelingshoofd beleidsontwikkeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij reageert daarmee op de zelfhulpgroep Incest Misbruik Limburg die vandaag in De Standaard een reeks gebreken bij het centraal meldpunt misbruik aan de kaak stelt.  Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen voorzitter CD&V-Limburg 12 maart 2013

 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, is gisterenavond verkozen tot voorzitter van de partij in Limburg. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Gezin en Samenleving
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr