Gezin en Samenleving

Nieuw kwaliteits- en subsidiesysteem ondersteunt professionalisering kinderopvang 22 november 2013

 
Vandaag keurde de Vlaamse Regering de besluiten goed die het nieuwe kwaliteits- en subsidiesysteem voor de kinderopvang van jonge kinderen regelen. Daardoor kan het decreet kinderopvang van baby’s en peuters in werking treden op 1 april 2014. Lees meer
 
 

Gezinnen in hun kracht versterken 21 november 2013

 
Gisteren keurde het Vlaams Parlement het decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Het decreet maakt werk van de Huizen van het Kind. “De Huizen van het Kind komen centraal te staan in de ondersteuning van alle gezinnen”, zegt minister van Gezin Jo Vandeurzen. Lees meer
 
 

Staten-Generaal buitenschoolse kinderopvang 12 november 2013

 
Tijdens de schoolvakanties maakt 67% van de schoolkinderen regelmatig gebruik van opvang of nemen ze deel aan vrijetijdsactiviteiten. 43% van alle schoolkinderen maakt bijna elke vakantie gebruik van opvang of vrijetijdsinitiatieven. Dat blijkt uit cijfers uit een onderzoeksrapport van Kind en Gezin. Om een beter en intersectoraal antwoord te bieden op de vraag naar buitenschoolse kinderopvang, wil de Vlaamse Regering werk maken van een nieuw, hedendaags concept voor de opvang van schoolkinderen. In dit kader wordt op vraag van ministers Vandeurzen, Smet en Muyters een Staten-Generaal georganiseerd. Lees meer
 
 

10 oktober: Werelddag geestelijke gezondheid 10 oktober 2013

 
Danni  Heylen (FC De Kampioenen) en Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) zijn de meter en peter van BUDDYWERKING VLAANDEREN. Buddy’s zijn vrijwilligers die geregeld mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan opzoeken voor een babbel, een wandeling, fietstocht, film, café… Lees meer
 
 

Decreet kinderopvang: stap voor stap dichterbij 16 september 2013

 
De Vlaamse overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel leefbaar voor de opvangsector.  Daarom is er een nieuw decreet Kinderopvang gekomen, dat op 1 april 2014 in werking treedt. De uitvoeringsbesluiten rond de vergunning en de subsidiëring werden begin juli 2013 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en worden vandaag toegelicht aan de sector. Lees meer
 
 

Expertengroep grensoverschrijdend gedrag van start 3 september 2013

 
Eind april brachten verschillende media het verhaal van slachtoffers van geweld in onderwijs- en jeugdinstellingen tijdens de jaren ’50 tot ’80. Naar aanleiding hiervan heeft minister Vandeurzen zoals aangekondigd een expertengroep samengesteld die aanbevelingen rond een gepaste aanpak van deze situaties moet formuleren. De experten kwamen al één keer samen.  Lees meer
 
 

De toekomst begint in Limburg 16 juli 2013

 
Het SALK-actieplan dat nu voorligt, is in feite een ultieme test voor het nieuw industrieel beleid, dat Vlaanderen voorstaat. Het zet in op strategische projecten, die ons economisch weerbaar maken voor de toekomst. Lees meer
 
 

Rapport Pers en Slachtoffers 9 juli 2013

 
Vlaams minister van Media Ingrid Lieten en minister van Welzijn Jo Vandeurzen stelden vanmiddag het onderzoek ‘Pers en Slachtoffers’ voor in het bijzijn van verschillende hoofdredacteurs van de geschreven en audiovisuele pers, Filip Voets van de Raad voor de Journalistiek en Ludo Serrien van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Lees meer
 
 

Blijven inzetten op uitbreiding en kwaliteitsvolle kinderopvang 5 juli 2013

 
Vandaag gaf de Vlaamse Regering haar principieel akkoord aan de besluiten die de vergunningsvoorwaarden en subsidies in de kinderopvang regelen. Deze besluiten geven het startschot voor het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en peuters, dat in werking treedt vanaf 1 april 2014. De goedkeuring is een historisch moment. Het decreet regelt immers voor het eerst op een fundamentele en transparante wijze de organisatie van de kinderopvang voor baby’s en peuters. Lees meer
 
 

Decreet integrale jeugdhulp 4 juli 2013

 
Wat zal er veranderen voor de jongere en zijn gezin? Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Gezin en Samenleving
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr