Gezin en Samenleving

Spaargeld pleegkinderen - reactie Pleegzorg Vlaanderen en Agentschap Jongerenwelzijn 23 februari 2014

 
Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet Pleegzorg van kracht. Daardoor is onder meer het forfaitaire bedrag weggevallen dat gespaard werd voor pleegkinderen. Dat leidt tot heel wat berichten in de pers en lezersbrieven die deze wijziging hekelen als een besparingsmaatregel op de kap van pleegkinderen.  Lees meer
 
 

Proefproject werknemersstatuut onthaalouders 17 februari 2014

 
Vlaanderen kent bijna 7.000 aangesloten onthaalouders die instaan voor een belangrijk deel van de kinderopvang. Deze onthaalouders genieten sinds 2003 van een sui generis statuut dat hen toegang verleent tot bepaalde sociale rechten, zoals de terugbetaling van gezondheidszorg, uitkeringen in geval van ziekte of invaliditeit, pensioen, kinderbijslag en een opvanguitkering wanneer een kind afwezig is door ziekte. De vraag naar de uitwerking van een volwaardig werknemersstatuut voor aangesloten onthaalouders stelt zich al enige tijd. De Vlaamse Regering keurde vrijdag 14 februari 2014 op initiatief van minister Vandeurzen de start van een proefproject rond dat werknemersstatuut goed. Lees meer
 
 

Vaccinatiegegevens nu toegankelijk voor Vlaming 11 februari 2014

 
Mensen zijn zich meer en meer bewust van het belang van inentingen. Maar vraag hen waartegen ze gevaccineerd zijn en ze moeten je vaak het antwoord schuldig blijven. Dat verandert vanaf nu, want vandaag heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen, samen met de mutualiteiten, de Patient HealthViewer gelanceerd. Met die computertoepassing kan elke Vlaming zelf nakijken welke inentingen hij toegediend heeft gekregen, voor zover ze in Vaccinnet werden geregistreerd. Lees meer
 
 

Pilootproject Zorg: ‘Zorg in het huis in de straat’ 10 februari 2014

 
Innoverende antwoorden zoeken op de ruimte- en zorgvragen, waarmee de enorme vergrijzinggolf ons de komende decennia confronteert: in dit kader lanceerden Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en de Vlaamse bouwmeester Peter Swinnen in juni 2012 een oproep onder de titel “Pilootprojecten Zorg”. Een oproep naar pilootprojecten die “nieuwe ruimtelijke projecten voor zorg” vorm gaven. Lees meer
 
 

Sturing in handen van persoon met een handicap en meer zorggarantie 31 januari 2014

 
De Vlaamse Regering keurde vandaag het decreet Persoonsvolgende Financiering goed. Met die goedkeuring wordt meer zorggarantie geïnstalleerd en komen personen met een erkende handicap en zorgnood, een stap dichterbij om de sturing van hun leven zelf in handen te nemen. Dit was hun uitdrukkelijke vraag in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Lees meer
 
 

Levensverwachting blijft stijgen 15 januari 2014

 
We worden nog steeds ouder. Dat blijkt uit de Vlaamse sterftecijfers voor 2011, die woensdag door minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen zijn voorgesteld. De voornaamste doodsoorzaken blijven kanker, hart- en vaatziekten en zelfdoding. Goed nieuws is de dalende trend in hart- en vaatziekten en de daling van longkanker bij mannen. Daarentegen is longkanker bij vrouwen aan een opmars bezig is en neemt het aantal zelfdodingen na een daling de voorbije jaren opnieuw toe.  Lees meer
 
 

Blijvend en doordacht inzetten op de strijd tegen geweld en misbruik 18 december 2013

 
Op vraag van minister Vandeurzen stelden Peter Adriaenssens en Ingrid Delameillieure vandaag 2 rapporten met beleidsaanbevelingen inzake de aanpak van misbruik voor. Het betreft het rapport van het expertenpanel historisch misbruik en het experimenteel project misbruik in gezagsrelaties. Beide rapporten kwamen er naar aanleiding van een stijgend aantal signalen en meldingen bij 1712 inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag in therapeutische relaties en geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in het verleden. Lees meer
 
 

Uitdoofscenario voor opvangcentra GO! 11 december 2013

 
Vanaf 2014 zal de weekend- en vakantieopvang zoals deze momenteel door onderwijs wordt georganiseerd binnen de opvangcentra van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) uitdoven. Deze opvang wordt overgeheveld naar het beleidsdomein welzijn.  Lees meer
 
 

www.gezondheidenwetenschap.be 9 december 2013

 
Nieuwe website www.gezondheidenwetenschap.be met duidelijke en wetenschappelijk bewezen gezondheidsinformatie Lees meer
 
 

G-Stars van voetbalploeg Genk VV 5 december 2013

 
Een inclusieve maatschappij is een warme maatschappij. In dit filmpje maak je kennis met de G-Stars van voetbalploeg Genk VV. Een straf voorbeeld van inclusie.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Gezin en Samenleving
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr