Gezin en Samenleving

Minister Vandeurzen onderzoekt oprichting afstammingscentrum gedwongen adopties 4 mei 2015

 
Vandaag heeft het expertenpanel gedwongen adopties een eindrapport overgemaakt aan minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volkgezondheid en Gezin. De minister neemt de aanbevelingen ter harte. Hij zal werk maken van de oprichting van een afstammingscentrum. Lees meer
 
 

DEZE TIPS KUNNEN JE HELPEN OM ZELFDODING TE VOORKOMEN 2 april 2015

 
Zelfmoord is een uiterst complex probleem, waarbij meer dan één oorzaak een rol speelt. Zelfmoord en zelfmoordgedachten ontstaan altijd vanuit een wisselwerking tussen de aanwezigheid van diverse risicofactoren in combinatie met een gebrek aan beschermende factoren. Al deze factoren samen vormen een verklarend model voor suïcidaal gedrag. Belangrijk hierbij is dat er aan elke zelfmoord een proces voorafgaat dat vaak jaren kan duren. Het proces is tot op het laatste moment omkeerbaar, er is geen ‘point of no return’. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen rolt Actieplan Jeugdhulp uit 10 februari 2015

 
Minister Vandeurzen zal uitvoering geven aan het actieplan jeugdhulp, met de kracht van de jeugd naar 2020. Het actieplan schuift 30 acties naar voren om de jeugdhulp te versterken en werd opgesteld overheen de sectoren. Voor de actieterreinen op het snijvlak onderwijs-welzijn wordt deze uitvoering samen met de minister van Onderwijs opgenomen. Lees meer
 
 

Personen met een handicap ontvangen 300 euro per maand 9 februari 2015

 
De Vlaamse Regering zal deze legislatuur 330 miljoen euro extra investeren in de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet Persoonsvolgende Financiering. Personen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood zullen een maandelijks basisondersteuningsbudget van 300 euro ontvangen. Dit basisondersteuningsbudget wordt geleidelijk aan ingevoerd. Daarnaast blijven we investeren in de zorg voor mensen die nood hebben aan een langdurige, intensieve vorm van hulp. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen bezoekt Vlaamse Justitiehuizen 29 januari 2015

 
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden de Justitiehuizen op 1 januari 2015 overgeheveld naar Vlaanderen. Voor de eerste keer worden de Gemeenschappen bevoegd voor de strafuitvoering voor volwassenen. In de Justitiehuizen worden jaarlijks 29.000 mensen, hoofdzakelijk ex-gedetineerden, opgevolgd en begeleid.  Lees meer
 
 

Kinderopvang kan het verschil maken 26 januari 2015

 
Kinderopvang vervult een belangrijke maatschappelijke functie zowel op economisch, pedagogisch als sociaal vlak. Dat kinderopvang de werkzaamheidsgraad verhoogt en dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor werkende ouders, daar zijn we het allemaal over eens.  Maar daarnaast heeft kinderopvang een, minstens even belangrijke, sociale functie.  Lees meer
 
 

Voorzichtige daling suïcidecijfers 4 november 2014

 
In 2012 overleden er 1.114 mensen door zelfdoding, dat zijn er 38 minder dan in 2011. De daling ten opzichte van 2011 is groter bij vrouwen dan bij mannen: bij vrouwen ging het om 10% minder zelfdoding en bij mannen om 1%. De daling van de suïcidecijfers in 2012 is eerder onverwacht gezien de globale economische situatie waarin ook Vlaanderen zich de laatste jaren bevindt. Toch moeten we voorzichtig zijn. Elke zelfdoding is er één te veel. Daarom blijven we de komende legislatuur verder inzetten op de uitwerking van het Vlaams actieplan suïcidepreventie. Lees meer
 
 

“Pleegzorg Vlaanderen maakt gezinnen warm voor pleegzorg” 23 oktober 2014

 
In de aanloop naar de Week van de Pleegzorg lanceert Pleegzorg Vlaanderen een grote wervingscampagne om nieuwe pleegouders aan te spreken. De komende weken gaat de organisatie op zoek naar 297 kandidaat-pleegouders, net zoveel als er jonge kinderen zijn die wachten op een pleeggezin. Vooral voor die kinderen tussen 0 en 6 jaar wil Pleegzorg Vlaanderen extra gezinnen aantrekken. Lees meer
 
 

Zuiddag 2014 16 oktober 2014

 
Vandaag is het ZUIDDAG. Zuiddag is een organisatie voor en door jongeren. Lees meer
 
 

Dag van de Verzorgende 15 oktober 2014

 
Dagelijks krijgen heel wat mensen hulp van een verzorgende. Verzorgenden helpen en ondersteunen ouderen, personen met een handicap, mensen die na een ziekenhuisopname thuiskomen, jonge gezinnen met een pasgeboren baby…  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Gezin en Samenleving
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr