Geestelijke gezondheidszorg

Nieuw actieplan om zelfdodingen te doen dalen 7 september 2012

 
De Vlaamse Regering keurde vandaag het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie goed. In dat plan bepaalt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen hoe hij het aantal zelfdodingen verder wil terugdringen. Doel is het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20% te doen dalen, in vergelijking met het jaar 2000. Lees meer
 
 

Al meer dan 200 buddy's in Vlaanderen 22 juni 2012

 
Naar de film gaan, scrabbelen, wandelen of gewoon een gezellige koffieklets houden: voor (ex-)psychiatrische patiënten is het allesbehalve vanzelfsprekend. Het eenvoudige gezelschap van een maatje of ‘buddy’ is dan ook meer dan welkom. Meer dan 200 (ex) -psychiatrische patiënten maken in Vlaanderen gebruik van het Buddyproject. Nadat minister Vandeurzen in december 2011 de buddywerking uitrolde naar heel Vlaanderen, nemen de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) en Zorgnet Vlaanderen nu de coördinatie van het project voor hun rekening. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist. Lees meer
 
 

Interministeriële conferentie volksgezondheid groot succes 18 juni 2012

 
Op maandag 18 juni 2012 vond de aangekondigde interministeriële conferentie volksgezondheid (IMC) plaats. Op de politieke agenda van de 7 gezondheidsministers van ons land stond ondermeer de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Daar komt nu een doorbraak in. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen zet extra in op preventie zelfdoding 15 juni 2012

 
De Vlaamse regering wil suïcidaal gedrag bij mensen met psychiatrische stoornissen beter inschatten en opvolgen. Daarom trekt ze 750 000 euro extra uit voor preventie, vroege detectie en vroege interventie bij psychiatrische stoornissen, met als doel zelfdoding te voorkomen. Doelgroepen zijn in eerste instantie (jong)volwassenen die tekenen vertonen van een mogelijke eerste psychose waarbij het risico op overlijden door zelfdoding hoog is. In tweede instantie komen ook andere doelgroepen met psychiatrische stoornissen aan bod.  Psychiatrische kenmerken vormen een erg belangrijk aspect van de suïcideproblematiek. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen breidt buddywerking uit in heel Vlaanderen 28 december 2011

 
Naar de film gaan, scrabbelen, wandelen of gewoon een gezellige koffieklets houden: voor ex-psychiatrische patiënten is het allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe welkom is dan het eenvoudige gezelschap van een maatje of ‘buddy’. Op dertien plaatsen in de vijf Vlaamse provincies en Brussel loopt een Buddyproject. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, breidt die projecten nu uit en bedt ze in in de werkingsgebieden van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Lees meer
 
 

Het klopt in mijn hoofd! 21 september 2011

 
Sinds 2009 vulden ruim 140.000 mensen de zelftest in over mentaal welbevinden op de website van de Vlaamse overheid, www.fitinjehoofd.be. Volgens een studie, die in opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen gebeurde, doen voornamelijk vrouwen, hoger opgeleiden en jongeren de zelftest. Om die laatste groep beter te bedienen ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie nu www.noknok.be. “We willen jongeren tussen 12 en 16 jaar een aangepaste website op hun maat aanbieden en hen aan de hand van bruikbare tips aan de slag laten gaan met hun geestelijke gezondheid. Voornamelijk jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, willen we met deze website bereiken” zegt minister Jo Vandeurzen. Lees meer
 
 

Lancering website Noknok 21 september 2011

 
Sinds 2009 vulden ruim 140.000 mensen de zelftest in over mentaal welbevinden op de website van de Vlaamse overheid, www.fitinjehoofd.be. Volgens een studie, die in opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen gebeurde, doen voornamelijk vrouwen, hoger opgeleiden en jongeren de zelftest. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen betoelaagt CGG voor regioteams 13 juni 2011

 
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een subsidie van 937.284 euro toegekend aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus (Asse) voor de verlenging van de coördinatie en werking van regioteams die zich in Vlaanderen inzetten voor vroegdetectie en vroeginterventie bij initiële psychosen. Psychoses en in het bijzonder schizofrenie bij jonge personen worden eveneens in verband gebracht met een hoog risico op zelfdoding. Zijzijn een belangrijke risicogroep in het Vlaamse actieplan suïcidepreventie. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen lanceert oproep om aantal zelfdodingen te verminderen 28 februari 2011

 
Elk jaar zijn er in Vlaanderen zo’n 1000 zelfdodingen en een veelvoud van suïcidepogingen. Het voorkomen van zelfdodingen is een taak van iedereen, niet alleen van beleid en hulpverleners, vindt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Daarom lanceert hij een online forum waar mensen die professioneel, als vrijwilliger, als naaste met zelfdoding te maken krijgen, voorstellen kunnen doen om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Het forum staat open voor elke suggestie, idee, project. Lees meer
 
 

Minder suïcidepogingen door informatie 10 februari 2010

 
‘Als het leven ondraaglijk lijkt… praten helpt’ is een gratis patiëntenfolder voor mensen die zich aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis naar aanleiding van een suïcidepoging.  De folder, deel van het project integrale zorg suïcidepogers, is een gids voor patiënten en hun naasten over zorg na opname op de spoedgevallendienst na een suïcidepoging. De folder bevat ondermeer tips voor  het organiseren van veiligheid na ontslag en wat men zelf kan ondernemen om herval te voorkomen. Een handig afscheurstrookje bevat een gepersonaliseerde ‘hulpkaart’ die de patiënt kan invullen en bewaren. De gratis folder wordt op 10 000 exemplaren verspreid in  de Vlaamse Algemene Ziekenhuizen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Geestelijke gezondheidszorg
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr