Geestelijke gezondheidszorg

Nieuw Actieplan Geestelijke Gezondheid focust op vroeg ingrijpen bij kinderen en jongeren 6 februari 2017

 
Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken. In dat nieuwe plan wordt dit jaar alvast 2 miljoen euro bijkomend ingezet, hoofdzakelijk voor de preventie en vroegdetectie van psychische problemen. Extra aandacht gaat hierbij naar kinderen en jongeren. Lees meer
 
 

DEZE TIPS KUNNEN JE HELPEN OM ZELFDODING TE VOORKOMEN 2 april 2015

 
Zelfmoord is een uiterst complex probleem, waarbij meer dan één oorzaak een rol speelt. Zelfmoord en zelfmoordgedachten ontstaan altijd vanuit een wisselwerking tussen de aanwezigheid van diverse risicofactoren in combinatie met een gebrek aan beschermende factoren. Al deze factoren samen vormen een verklarend model voor suïcidaal gedrag. Belangrijk hierbij is dat er aan elke zelfmoord een proces voorafgaat dat vaak jaren kan duren. Het proces is tot op het laatste moment omkeerbaar, er is geen ‘point of no return’. Lees meer
 
 

Voorzichtige daling suïcidecijfers 4 november 2014

 
In 2012 overleden er 1.114 mensen door zelfdoding, dat zijn er 38 minder dan in 2011. De daling ten opzichte van 2011 is groter bij vrouwen dan bij mannen: bij vrouwen ging het om 10% minder zelfdoding en bij mannen om 1%. De daling van de suïcidecijfers in 2012 is eerder onverwacht gezien de globale economische situatie waarin ook Vlaanderen zich de laatste jaren bevindt. Toch moeten we voorzichtig zijn. Elke zelfdoding is er één te veel. Daarom blijven we de komende legislatuur verder inzetten op de uitwerking van het Vlaams actieplan suïcidepreventie. Lees meer
 
 

Vlaamse begroting 2014 in evenwicht is noodzakelijk voor behoud van sociaal model en groei 22 september 2014

 
Vandaag werd in het Vlaams Parlement de septemberverklaring voorgesteld. Besparingen zullen voor een begroting in evenwicht zorgen. Ook in de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dragen we bij tot de noodzakelijke besparingen en vragen we extra inspanningen van de burgers. Lees meer
 
 

Levensverwachting blijft stijgen 15 januari 2014

 
We worden nog steeds ouder. Dat blijkt uit de Vlaamse sterftecijfers voor 2011, die woensdag door minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen zijn voorgesteld. De voornaamste doodsoorzaken blijven kanker, hart- en vaatziekten en zelfdoding. Goed nieuws is de dalende trend in hart- en vaatziekten en de daling van longkanker bij mannen. Daarentegen is longkanker bij vrouwen aan een opmars bezig is en neemt het aantal zelfdodingen na een daling de voorbije jaren opnieuw toe.  Lees meer
 
 

1813: nieuw nummer voor de Zelfmoordlijn 13 november 2013

 
De Vlaamse overheid werkt sinds 2006 structureel en duurzaam aan de preventie van zelfdoding. In maart 2013 werd een nieuw actieplan suïcidepreventie goedgekeurd. Doel van het plan is het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20% te doen dalen, in vergelijking met het jaar 2000. Om dat waar te maken heeft de Vlaamse Regering beslist om het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) te erkennen als partnerorganisatie. Met die partnerorganisatie kan de Vlaamse overheid verder werken aan de coördinatie, afstemming, continuïteit, wetenschappelijke onderbouw én evaluatie van het beleid inzake suïcidepreventie in Vlaanderen. Tegelijkertijd werken het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal vanaf vandaag samen aan een nieuw noodnummer 1813. 1813, het nieuwe telefoon – en chatnummer van de Zelfmoordlijn, moet de drempel voor de burger verlagen. Lees meer
 
 

Nieuwe cannabiscampagne helpt jongeren fabeltjes doorprikken 5 november 2013

 
Vreemd gaan zit in de genen, en cannabis in 1 op 10 broekzakken. Met deze en andere slogans wil de Vlaamse overheid met een nieuwe campagne jongeren aan het denken zetten over cannabisgebruik. Zijn de stellingen juist of fout? Denk na, en laat je vooral niet vangen. Want neen, cannabis gebruiken is niet normaal of wijdverspreid. En ja, het houdt wel degelijk gezondheidsrisico’s in. Misverstanden ontkrachten en correct informeren, zo wil de campagne jongeren overtuigen te doen zoals de meeste van hun leeftijdgenoten: cannabis links laten liggen. Lees meer
 
 

10 oktober: Werelddag geestelijke gezondheid 10 oktober 2013

 
Danni  Heylen (FC De Kampioenen) en Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) zijn de meter en peter van BUDDYWERKING VLAANDEREN. Buddy’s zijn vrijwilligers die geregeld mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan opzoeken voor een babbel, een wandeling, fietstocht, film, café… Lees meer
 
 

Samen verantwoordelijk voor geestelijke gezondheidszorg 24 maart 2013

 
Het assisenproces van Kim De Gelder laat niemand onberoerd. We leven uiteraard in eerste instantie mee met de slachtoffers en hun familie, maar sinds het proces zijn mijn gedachten ook bij alle mensen die lijden aan een ernstige psychische stoornis en bij hun familieleden.  Lees meer
 
 

Wat met grensoverschrijdend gedrag in de zorg? 15 februari 2013

 
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen reageert enthousiast op het handelingsprotocol over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Zorgnet Vlaanderen, dat met deze publicatie de ziekenhuizen, de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg een handleiding aanreikt om werk te maken van een structureel beleid.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Geestelijke gezondheidszorg
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr