24 april 2013

Symposium Gezonde Gemeente: een succes

 

Dinsdag 23 april 2013 hebben 118 Vlaamse steden en gemeenten zich formeel geëngageerd om de komende jaren werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en gezondheid te integreren in de gemeentelijke werking. Het Vlaams gezondheidsbeleid is geen eendagsvlieg. Het is een weloverwogen beleid. Maar je kan maar succesvol zijn als je dit op gemeenschapsniveau kan uitwerken, geworteld in het lokale niveau. We moeten de lokale samenleving betrekken bij datgene dat lokale zorg moet zijn. Het mag niet los staan van het leven van elke dag. Consequent investeren in gezondheidszorg is enorm belangrijk. Gezondheid is een onderdeel van alle beleidsdomeinen en moet dus bij elke keuze die gemaakt wordt, mee in overweging genomen worden.

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr