17 maart 2018

Stop it Now! Vlaanderen lanceert een nieuwe campagne

 

‘Stop it Now!’ is een hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen, of over het gedrag van iemand uit zijn sociale omgeving. Het preventieproject ‘Stop it Now!’ wil seksueel kindermisbruik voorkomen via sociale bewustwording en het bieden van ondersteuning aan een gestigmatiseerde doelgroep. Daarnaast wil de hulplijn de stap naar de juiste behandeling – wanneer nodig - verkleinen. Stop it Now! Vlaanderen lanceert nu een nieuwe campagne om verschillende doelgroepen nog meer aan te spreken.
 
Campagne Stop it Now! Vlaanderen
Stop it Now! Vlaanderen lanceert een nieuwe campagne met een radiospot en een filmpje op de sociale media. In deze campagne spreken ze de dichte sociale omgeving aan van mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen, meer specifiek richten ze zich op de partners.

Aanbod voor partners en sociale omgeving
“Ook partners van pedofielen of pedoseksueel misbruikers hebben vaak het gevoel alleen te staan met hun problemen en bezorgdheden. Het stigma leeft ook bij hen voort. Daarom is het belangrijk ook voor hen een aanbod te voorzien”, aldus Minne De Boeck, criminologe Universitair Forensisch Centrum (UFC).

Daarnaast spreekt de campagne ook mensen aan die misbruikbeelden van minderjarigen hebben bekeken en dit gedrag willen stoppen. In de radiospot wordt duidelijk hoe een man en een vrouw beiden lijden onder de problematiek. In het filmpje op de sociale media maakt Stop it Now! duidelijk dat ze ondersteuning kunnen bieden aan iedereen die te maken krijgt met pedofilie.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De lancering van Stop it now! was geen evidente beleidskeuze. Het eerste werkingsjaar toont evenwel aan dat er nood is aan een preventief luik voor het bestaande therapeutische aanbod naar seksuele daders. Het is duidelijk dat we met deze hulplijn de stap naar de behandeling van mensen met pedofiele gevoelens verkleind hebben. Het is evenwel belangrijk om de hulplijn blijvend in de aandacht houden. Met deze campagne willen we de sociale omgeving, en partners in het bijzonder, sensibiliseren om eveneens bij vragen, vermoedens en bezorgdheden volledig anoniem Stop it now! te contacteren. Zij spelen immers een prominente rol in het voorkomen van seksueel kindermisbruik. Door de ontwikkeling van een folder hopen we dat hulpverleners Stop it now! bekend zullen maken bij hun cliënten als het nodig is of dat ze zelf contact opnemen voor concrete raad.”

Hulpverleners hebben belangrijke rol
Ook hulpverleners spelen een belangrijke rol in de preventie van seksueel kindermisbruik en de ondersteuning van een gestigmatiseerde doelgroep. Daarom stelt Stop it Now! folders beschikbaar die kunnen worden aangevraagd door hulpverleners die zich zorgen maken en iemand willen motiveren contact op te nemen met Stop it Now!. Daarnaast wijst Stop it Now! de hulpverleners erop dat het erg belangrijk is dit thema niet uit de weg te gaan, en waar nodig het zelf bespreekbaar te maken.

Minne De Boeck, criminologe UFC: “Wanneer iemand zijn bezorgdheden omtrent een aantrekking naar kinderen bespreekbaar maakt, wil dat zeggen dat die de hulpverlener vertrouwt en hier niet alleen mee verder wil. Stop it Now! geeft, wanneer nodig, via de hulplijn tips en adviezen aan professionals om deze problematiek bespreekbaar te maken.”
 
Resultaten Stop it Now!
Stop it Now! werd de voorbije maanden 375 keer gecontacteerd. Ongeveer 40% nam contact op per telefoon, 60 % nam contact op via e-mail. De grootste groep was bezorgd over zijn eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen: iets meer dan 1 op 3 gaf aan pedofiele gevoelens te ervaren, 1 op 5 gaf aan misbruikbeelden van minderjarigen te hebben bekeken en hulp te willen om dit gedrag te stoppen. Stop it Now! heeft aan deze personen informatie, advies en ondersteuning geboden. Daarnaast heeft Stop it Now! 48 personen kunnen doorverwijzen voor een langduriger behandeltraject.

Maak je je zorgen over je eigen (seksuele) gevoelens of gedrag naar minderjarigen of maak je je zorgen over de gevoelens of het gedrag van een naaste? Start het gesprek en bel Stop it Now!, gratis en anoniem.

Stop it Now! - www.stopitnow.be – 0800 200 50  - gratis, anoniem en vertrouwelijk

  • De hulplijn is open op: dinsdag 15u-19u, woensdag 9u30-12u30 & vrijdag 13u-16u
  • De hulplijn is ook bereikbaar via e-mail: vragen@stopitnow.be
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr