13 juli 2016

Reactie op budgettaire raming kinderbijslag SERV

 

Er zal zich bij de start in 2019  in het budget van het nieuwe systeem voor de kinderbijslag geen tekort voordoen. Zoals eerder aangegeven zal het budget van twee indexsprongen bij de start van in het nieuwe systeem geïnjecteerd worden. De SERV houdt hiermee geen rekening om de hoogte van het beschikbaar budget te bepalen. Bovendien worden de sociale toeslagen op kruissnelheid berekend waardoor de SERV het hiervoor benodigde budget ruim honderd miljoen euro te hoog schat. Met het opzetten van een monitoringcomité zal de Vlaamse Regering de budgettaire evolutie van de kinderbijslag in de toekomst nauwgezet opvolgen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We zullen het advies van de SERV over het Groeipakket grondig bekijken. We appreciëren dat de Raad sterke punten benadrukt, zoals de vereenvoudiging die het nieuwe systeem met zich meebrengt, het substantiële basisbedrag, de sociale toeslagen voor lage inkomens en het opnemen van de school- en studietoelagen. We willen wel al reageren op de twijfel over de budgettaire haalbaarheid. Het werkelijk beschikbare bedrag zal 3,7 miljard euro bedragen, meer dan de 3,5 miljard euro die de SERV voorrekent.”

De Vlaamse Regering heeft steeds gesteld dat de middelen door het niet toekennen van twee indexsprongen opnieuw zullen worden toegevoegd aan het Groeipakket. Dit geeft, na het in rekening nemen van de indexoverschrijding in 2016, een budget van 3,436 miljard euro. Samen met het gevrijwaarde budget van 299 miljoen euro voor specifieke onderdelen (zoals de toeslag voor kinderen met een handicap) geeft dit een totaal beschikbaar budget van 3,735 miljard euro en niet het door de SERV gehanteerde budget van 3,526 miljard euro.

We vestigen er de aandacht op dat het Groeipakket in 2019 geleidelijk van start gaat en het budget pas na 2037 op kruissnelheid zal zijn. Dit gegeven is noodzakelijk mee te nemen in berekeningen over de budgettaire contouren van het systeem.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr