4 oktober 2016

Reactie Jo Vandeurzen op berichtgeving over CAP

 

Het Centraal Aanmeldpunt Drugs (CAP) is een project van de federale dienst gezondheidszorg in de gevangenissen om drugsverslaafden op een gecoördineerde manier toe te leiden naar de gespecialiseerde verslavingszorg. Vlaanderen is evenwel actief in de gevangenissen voor de hulp- en dienstverlening gericht op de re-integratie van de gedetineerden.

Minister van Justitie Koen Geens tracht de continuïteit van het CAP tot eind 2016 te verzekeren, net zoals dat voor de zesde staatshervorming het geval was. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal het CAP vanaf 2017 inpassen binnen de Vlaamse bevoegdheid voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Hiervoor wordt budget voorzien in de Vlaamse begroting. Op die manier blijft het aanbod gegarandeerd.

Er is overleg gaande tussen de federale bevoegde ministers van Justitie en Volksgezondheid en de gemeenschappen over de gezamenlijke aanpak van de drugsproblematiek in de gevangenissen.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr