18 februari 2013

Patiënt moet centraal staan in "slimmere" zorgsector

 

De zorgsector moet de patiënt centraal stellen en slimmer gaan werken. Dat zijn enkele conclusies van een rondetafel over de toekomst van de zorgsector in Vlaanderen. Om dat te bekomen moeten de tussenschotten in het labyrint van structuren, specialisaties en organisaties in de zorg- en welzijnssector verdwijnen. Onderwijs en praktijk moeten beter op elkaar afgestemd worden. Wie in de zorgsector werkt, moet makkelijker geheroriënteerd kunnen worden.

Tegen de achtergrond van de snel oprukkende vergrijzing heeft de Vlaamse regering van de vernieuwing van de zorgsector een van haar speerpunten gemaakt. Niet alleen zal de sector een pak extra mensen nodig hebben, de zorgverstrekkers zullen ook "slimmer" moeten worden ingezet. Om aan die zorgvernieuwing te werken, is het platform Flanders Care opgericht. Dat platfrom hield recent een "zoekconferentie", waarop belangrijke mensen uit de zorgsector mee konden nadenken over hoe kwalitatieve zorg in Vlaanderen in 2020 georganiseerd zou moeten worden.

De resultaten van die denkoefening werden vandaag voorgesteld op een rondetafel. Zowat alle deelnemers zijn het erover eens dat de zorg moet vertrekken vanuit de patiënt en zijn omgeving. De schotten tussen welzijn en zorg moeten weg. "Teveel specialisaties, te grote tussenschotten op functie- en organisatieniveau verhinderen vandaag zowel het "patiënt centraal" als het "slimmer werken"-objectief. Dit moet doorbroken worden", klinkt het.

Om de zorgvernieuwing te doen slagen, moeten ook de opleidingen vernieuwen. De deelnemers pleiten voor een brede basisopleiding en docenten die deeltijds in de praktijk werken. Werknemers in de zorgsector moeten makkelijker een andere oriëntatie krijgen, bijvoorbeeld via het beter kunnen combineren van leren en werken. 

Meer info:

http://www.jovandeurzen.be/nl/tags/flanderscare

http://www.jovandeurzen.be/nl/tags/werkgelegenheid-de-zorgsector.

http://www.flanderscare.be/nl/nieuws/zorgsector-wil-beter-en-slimmer-zorgen-voor-morgen 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr