28 maart 2018

Op korte termijn extra gesloten capaciteit voor heel zware jonge delictplegers

 

Om op korte termijn oplossingen te vinden voor de problematiek van de gesloten opvang voor jongeren die delicten plegen in de gesloten instelling van Everberg vond vandaag overleg plaatsen tussen jeugdrechters, parketmagistraten, het agentschap Jongerenwelzijn en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op het overleg, dat constructief verliep, werden concrete beslissingen genomen.

Op korte termijn wordt er extra gesloten capaciteit voor heel zware delictplegers bijgemaakt. Een van de pistes is het tijdelijk heropenen van plaatsen in het Vlaams detentiecentrum in Tongeren als overloop voor De Grubbe (Everberg). Die mogelijkheid wordt nu door Jongerenwelzijn verder uitgewerkt samen met Justitie, de parketten en de jeugdmagistraten. Duidelijk is dat het gaat om een directe, maar tijdelijke ingreep. Het biedt wel de mogelijkheid om snel jongeren die zware feiten hebben gepleegd – en enkel voor hen – op te vangen, in afwachting van de lopende uitbreidingen van de gemeenschapsinstellingen in Everberg. De minister toont begrip voor de bezorgdheden van de magistratuur en deelt hun visie dat er voor die jongeren meteen een plek voorhanden moet zijn: uit veiligheidsoverwegingen voor de samenleving, de jongere zelf en zijn omgeving. Hoeveel plaatsen er exact zullen bijkomen, moet verder onderzocht worden.

Naast het dagelijks monitoren van de instroom, zullen ook de inspanningen worden opgedreven om de uitstroom beter te managen. Een vlotte doorstroom is noodzakelijk om alle beschikbare plaatsen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Doorstroom kan bijvoorbeeld naar een andere besloten plek in een private voorziening, een intensieve thuisbegeleiding of een plek in voorzieningen van de sector van personen met een handicap of de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn ook een aantal projecten opgestart om jongeren na hun verblijf in een gesloten setting verder te ondersteunen. In het begeleidingscomité is overeengekomen om ook voor de uitstroom van de jongeren en hun verdere opvolging case per case te kijken of deze alternatieven mogelijk zijn.

Een volgend overleg is voorzien meteen na de paasvakantie.

Tags: 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr