24 december 2016

Nulmeting enige betrouwbare vergelijking dagprijzen woonzorgcentra

 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verduidelijkt dat de nulmeting van de dagprijzen een eerste globale én objectieve meting van de dagprijzen van bijna alle woonzorgcentra (764 op 795) betreft. Vlaanderen is sinds 2015 bevoegd voor het dagprijzenbeleid van de woonzorgcentra ten gevolge de staatshervorming. Nooit eerder heeft de federale overheid een dergelijke nulmeting uitgevoerd en kon er op tot op heden er geen objectieve en verregaande vergelijking van de dagprijzen worden gerealiseerd. De vergelijking van de resultaten van deze nulmeting met eerder gemaakte studies is niet aan de orde en zelfs misleidend. Eerdere studies oriënteerden zich vaak op een selectief en beperkt aantal woonzorgcentra en maakten gebruik van andere berekeningswijzen.
 
Deze eerste nulmeting heeft de verdienste dat vanaf heden meer transparantie kan gegeven worden aan de burger over de gewogen gemiddelde dagprijs van de woonzorgcentra en dat hij deze kan vergelijken. De meting zal verder jaarlijks worden uitgevoerd zodat er een jaarlijkse en ondubbelzinnige opvolging is van de evolutie van de dagprijzen en de eventuele gevolgen van beleidsinitiatieven, zoals de toename van het aantal bijzondere erkenningen voor RVT-plaatsen (voor een hogere zorgzwaarte). In 2016 kwamen er zo 1.226 plaatsen bij en gisteren keurde de Vlaamse Regering voor 2017 nog eens bijkomend 1.226 erkenningen goed voor RVT-plaatsen. Ook het infrastructuurforfait van 5 euro per dag vanaf 01/01/2018 voor alle woonzorgcentra die verbouwen of vernieuwbouwden zullen een gunstige impact op de dagprijs hebben.
 
De nulmeting vult het instrumentarium voor de Vlaamse overheid verder aan om de dagprijzen in de sector van de woonzorgcentra op de voet te monitoren.
 
>> www.zorg-en-gezondheid.be/dagprijzen

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr