Darmkankeronderzoek vanaf 2014 bij 1,9 miljoen Vlamingen 3 februari 2012

 
De Vlaamse overheid organiseert vanaf 2014 een grootschalige darmkankerscreening.  “Uit proefonderzoek blijkt dat meer dan 40% van de bevolking bereid is mee te werken aan zo’n screening”, zegt minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Jaarlijks krijgen meer dan 5.000 Vlamingen de diagnose darmkanker. Daarmee is het de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen en de derde meest voorkomende kanker bij mannen. Lees meer
 
 

Hoe zit het met de gezondheid in Vlaanderen? 24 januari 2012

 
Vandaag gaf minister Vandeurzen een toelichting bij de stand van zaken van de gezondheidsdoelstellingen in Vlaanderen. Om accenten te leggen binnen het preventieve gezondheidsbeleid startte de Vlaamse overheid in 1998 met gezondheidsdoelstellingen. Dat zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen die binnen een bepaalde periode gerealiseerd moeten worden.  Concreet werden 6 thema’s weerhouden: tabak, alcohol en drugs, infectieziekten en vaccinaties, borstkankeropsporing, ongevallenpreventie, voeding en beweging, suïcidepreventie. Lees meer
 
 

Samenwerking in strijd tegen kindermishandeling 19 januari 2012

 
In het gerechtelijk arrondissement Antwerpen gaan magistraten en hulpverleners beter samenwerken om kindermishandeling te bestrijden. Nu zijn hulpverleners nog gebonden door het beroepsgeheim maar voortaan zullen ze in bepaalde gevallen toch informatie mogen delen. Met één doel voor ogen dus: mishandeling beter aanpakken. Lees meer
 
 

Samenwerking in strijd tegen kindermishandeling 19 januari 2012

 
In het gerechtelijk arrondissement Antwerpen gaan magistraten en hulpverleners beter samenwerken om kindermishandeling te bestrijden. Nu zijn hulpverleners nog gebonden door het beroepsgeheim maar voortaan zullen ze in bepaalde gevallen toch informatie mogen delen. Met één doel voor ogen dus: mishandeling beter aanpakken. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen breidt buddywerking uit in heel Vlaanderen 28 december 2011

 
Naar de film gaan, scrabbelen, wandelen of gewoon een gezellige koffieklets houden: voor ex-psychiatrische patiënten is het allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe welkom is dan het eenvoudige gezelschap van een maatje of ‘buddy’. Op dertien plaatsen in de vijf Vlaamse provincies en Brussel loopt een Buddyproject. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, breidt die projecten nu uit en bedt ze in in de werkingsgebieden van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda