Fanny Godin werd 110 jaar! 27 mei 2012

 
Fanny Godin werd op 27 mei 2012 110 jaar. Daarmee is ze de oudste Belg. Hoog tijd om haar eens in de bloemetjes te zetten. Lees meer
 
 

Extra middelen voor zelfstandige kinderdagverblijven 25 mei 2012

 
De Vlaamse Regering keurde vandaag een regeling goed die er voor zorgt dat alle zelfstandige kinderdagverblijven, met een attest van toezicht van Kind en Gezin, een financiële basisondersteuning voor 50 opvangplaatsen ontvangen. Vroeger was dat het geval voor 28 opvangplaatsen. “Dankzij die verhoging wordt de sector versterkt en wordt een bijkomend aanbod gecreëerd”, zegt Vlaams minister van Gezin, Jo Vandeurzen. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering gaat voor een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 25 mei 2012

 
De Vlaamse Regering gaf vandaag haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet over de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Dit decreet regelt het kader voor de concrete organisatie van de hulp- en dienstverlening en voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen welzijn, gezondheid, cultuur, sport en onderwijs. Nu gaat dit voor advies naar de de Strategische Adviesraad (SAR), de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State. Lees meer
 
 

Reactie op artikelenreeks van De Standaard over de ziekenhuizen 24 mei 2012

 
De Vlaamse ziekenhuizen staan voor grote uitdagingen: de financiering via de ziekteverzekering staat onder druk. Nieuwe technologieën en medische mogelijkheden moeten onder ogen genomen worden. De vergrijzing vertaalt zich in nieuwe zorgnoden. Er dreigt een schaarste aan goede medewerkers en in bepaalde specialismen. En een geëmancipeerde patiënt verwacht transparantie wanneer het gaat over de kwaliteit van de zorgverlening. Kwaliteit moet gemeten kunnen worden met internationale standaarden. Lees meer
 
 

Vlaanderen doet mee aan de Werelddag tegen Tabak van 31 mei 24 mei 2012

 
Nog altijd een kwart van de Vlamingen rookt. Maar duizenden van die verstokte rokers kunnen op de Werelddag zonder Tabak wel proberen om van hun verslaving af te geraken, door deel te nemen aan de actie Rokers verdienen ‘n beloning. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, steunt de actie. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr