Het abc van de mantelzorger 22 juni 2011

 
Woensdag 22 juni 2011 stelde Ziekenzorg CM als erkende mantelzorgvereniging het boek ‘Het abc van de mantelzorg: van administratieve rompslomp tot zelfzorg’ voor. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen betoelaagt CGG voor regioteams 13 juni 2011

 
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een subsidie van 937.284 euro toegekend aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus (Asse) voor de verlenging van de coördinatie en werking van regioteams die zich in Vlaanderen inzetten voor vroegdetectie en vroeginterventie bij initiële psychosen. Psychoses en in het bijzonder schizofrenie bij jonge personen worden eveneens in verband gebracht met een hoog risico op zelfdoding. Zijzijn een belangrijke risicogroep in het Vlaamse actieplan suïcidepreventie. Lees meer
 
 

kwaliteitsindicatoren Vlaamse ziekenhuizen 31 mei 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, Zorginspectie, Zorgnet Vlaanderen, ICURO, de mutualiteiten en de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen gaan voortaan gegevens over hun zorgverlening verzamelen, op een eenvormige manier verwerken en publiek maken. Lees meer
 
 

Wolkewietje 10 jaar 18 mei 2011

 
Op 18 mei vierde kinderdagverblijf Wolkewietje haar 10e verjaardag.  Minister Vandeurzen bracht een bezoekje. Lees meer
 
 

Taalstimulering en meertaligheid - Wigwam 27 april 2011

 
Op 27 april 2011 woonde Jo Vandeurzen de presentatie door Kind en Gezin van het rapport 'Taalstimulering en meertaligheid' bij. Dat gebeurde in het kinderdagverblijf 'Wigwam' in Kessel-Lo. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda