Flanders' Care: betere zorg door innovatie en ondernemerschap 8 juli 2010

 
Vlaanderen in Actie is het ambitieuze toekomstproject van de Vlaamse Regering. Eén van de voornaamste pijlers van Vlaanderen in Actie is “Flanders’ Care”, het project voor innovatieve doorbraken in alle vormen van zorg. Verschillende beleidsmaatregelen van Flanders’ Care zijn intussen klaar voor uitvoering in samenwerking met de zorgsector, de kennisinstellingen en de ondernemingswereld. Om de betrokkenheid van en aansturing door deze betrokkenen te verzekeren start Flanders’ Care vandaag een zorgvernieuwingsplatform.  Deze stuurgroep van Flanders’ Care platform adviseert de bevoegde ministers. Voorzitter van de stuurgroep is Johan Hellings, CEO van de ziekenhuiskoepel Icuro. Flanders’ Care informeert vandaag de stakeholders over hoe de overheid met hen doorbraken wil verwezenlijken. Ten slotte is van vandaag af ook de website online: www.flanderscare.be. Lees meer
 
 

Opening van Villa Rozerood 30 juni 2010

 
Op 30 juni 2010 woonde Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de officiële opening van Villa Rozerood bij. Lees meer
 
 

Vlaamse ministers Philippe Muyters en Jo Vandeurzen geven de Belgian Homeless Cup een duw in de rug 8 juni 2010

 
De Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen steunen de Belgian Homeless Cup (BHC). Ze geloven in dit sociaal-sportief voetbalproject, een initiatief van Open Stadion vzw en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, dat dak- en thuislozen opnieuw integreert in onze samenleving. Lees meer
 
 

Werk maken van werk in de zorgsector 2 juni 2010

 
Op 2 juni 2010 draaide minister Jo Vandeurzen een halve dag mee als personeelslid van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Berchem. Hij ging langs bij de bewoners om hun wensen voor het middagmaal te noteren, fungeerde als liftboy, serveerde de maaltijden en praatte met de personeelsleden over hun werkomstandigheden en het profiel van de bewoners. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Zorg om talent: 60.000 extra arbeidskrachten nodig tegen 2015 21 mei 2010

 
Vraag naar en aanbod van goed opgeleid personeel voor de verschillende taken in de zorgsector zijn niet in evenwicht. Hoewel het aantal kandidaten voor de opleiding van bv. verpleegkundigen stijgt, gaapt een almaar groter wordende kloof. Daar komt nog de gemiddelde leeftijd van het zorgpersoneel van vandaag bovenop: een belangrijk aandeel gaat de komende tien jaar met pensioen. Het plan, “zorg om talent” dat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag aan de Vlaamse Regering voorlegde, bevat acties om het tij te keren: imago- en wervingscampagnes, verfijning van de opleidingen, de erkenning van àlle opleidingen,  onderzoek naar de opportuniteit van het aantrekken van buitenlandse kandidaten, een uitgebreide opleidingscapaciteit, stages in de thuiszorg en in woonzorgcentra, en voor de kinderopvang: een beter statuut en correcte verloning. Ook voor de sector personen met een handicap stellen zich dezelfde problemen. Dit zal verder uitgewerkt worden in de conceptnota Perspectief 2020 voor personen met een handicap. “Het is vijf voor twaalf,” aldus minister Vandeurzen,  met “Zorg om Talent” bereiden we ons voor op de effecten van de vergrijzing.  Een forse injectie van extra goed opgeleide mensen is onontbeerlijk om de toekomstige zorgnood te kunnen lenigen. Samen met mijn collega’s wil ik dan ook werk maken van werk in de welzijns- en gezondheidssector.” Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

vrijdag, 28 april 2017