Gezinsbrunch in Bokrijk 6 mei 2012

 
Algemeen CD&V-voorzitter Wouter Beke en Vlaams minister Jo Vandeurzen nodigden CD&V-leden en -sympathisanten uit voor een gezellige gezinsbrunch in Bokrijk. Bekijk enkele sfeerfoto's. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering blijft preventieve gezinsondersteuning versterken 4 mei 2012

 
De Vlaamse ministers van Welzijn en Gezin (Jo Vandeurzen), Armoedebestrijding (Ingrid Lieten), Sociale Economie (Freya Van den Bossche) en Onderwijs (Pascal Smet) slaan de handen in elkaar om de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning te versterken. Ze willen hierbij een brug bouwen naar het onderwijs en ouders activeren. Elf initiatieven die zich hiervoor inzetten, krijgen daarom vandaag een facultatieve subsidie van de Vlaamse Regering. Lees meer
 
 

Gegevensdeling in zorg en welzijn van start 30 april 2012

 
In november 2012 zullen 4 pilootprojecten in Aalst, Limburg, Turnhout en Zenneland als eerste aan de slag gaan met Vitalink, het elektronisch platform voor het delen van zorg- en welzijnsgegevens. Samenwerkingsverbanden van huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers en softwarebedrijven werden geselecteerd om Vitalink uit te testen in de praktijk. De pilootgroepen starten in mei met de voorbereidingen binnen hun project en met de aanpassing van de bestaande software. “De eerste pilootprojecten zullen zich concreet toeleggen op het delen van medicatiegegevens, op voorwaarde dat de patiënt zijn toestemming geeft”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Lees meer
 
 

Vitalink - pilootproject voor meer transparante medische gegevens 30 april 2012

 
Vanaf november gaan huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en andere hulpverleners medische gegevens uitwisselen via het digitaal platform Vitalink. Het gaat om een pilootproject. De provincie Limburg is één van de vier regio's waar Vitalink getest zal worden. Het project moet in de eerste plaats voor meer transparantie zorgen. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering gaat voor sociale bescherming 27 april 2012

 
De Vlaamse regering keurde vandaag het decreet Vlaamse sociale bescherming goed. Dat bevat onder andere de Vlaamse zorgverzekering, een premie voor jonge kinderen en een maximumfactuur voor thuiszorg. Het decreet is een eerste stap naar een vernieuwd sociaal beleid, een voornemen uit het regeerakkoord. “De Vlaamse regering geeft met het decreet Vlaamse sociale bescherming aan dat ze een sociale, warme en zorgzame samenleving even belangrijk vindt als een welvarend Vlaanderen”, zegt minister Jo Vandeurzen. Het decreet werd aangepast aan het advies van de Raad van State en moet nu nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda