Nulmeting enige betrouwbare vergelijking dagprijzen woonzorgcentra 24 december 2016

 
Vlaanderen is sinds 2015 bevoegd voor het dagprijzenbeleid van de woonzorgcentra ten gevolge de staatshervorming. Nooit eerder heeft de federale overheid een dergelijke nulmeting uitgevoerd en kon er op tot op heden er geen objectieve en verregaande vergelijking van de dagprijzen worden gerealiseerd. De vergelijking van de resultaten van deze nulmeting met eerder gemaakte studies is niet aan de orde en zelfs misleidend. Lees meer
 
 

Dagprijzen woonzorgcentra online vergelijkbaar 24 december 2016

 
Een belangrijk instrument in het beheersbaar houden van billijke dagprijzen in de woonzorgcentra (voorheen ‘rusthuizen’) is deze prijzen vergelijkbaar maken. Op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid daarom bij alle Vlaamse woonzorgcentra de dagprijs opgevraagd die ze hanteerden op 1 mei 2016. Met een jaarlijkse monitoring kan de evolutie van de dagprijzen worden opgevolgd, inclusief het effect van beleidsinitiatieven. Lees meer
 
 

Bijkomend budget zorgzwaarte ouderenzorg 23 december 2016

 
De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist €10,8 miljoen te investeren in de financiering van de toenemende zorgkost van de woonzorgcentra. In 2017 zal er daardoor bijkomend voor 1.226 bewoners van woonzorgcentra een hogere tussenkomst worden gerealiseerd in de zorgkost waardoor de dagprijs kan worden gedrukt. Lees meer
 
 

Uitbetaling gezinsbijslagen in de steigers 23 december 2016

 
Vanaf 1 januari 2019 zullen de gezinsbijlagen door Vlaanderen worden uitgekeerd. Om tot een efficiënte uitbetaling te komen zal een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) worden opgericht. Dit agentschap zal zich ontfermen over zowel de organisatie als de uitbetaling van de gezinsbijslagen. De uitbetaling zelf gebeurt door 4 private fondsen en één publiek fonds. Kind en Gezin zal de rol van regisseur op zich nemen. Het decreet tot oprichting van het EVA werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op de laatste ministerraad van 2016. Lees meer
 
 

2016 verdubbelt het aantal mensen met medische gegevens in Vitalink tot 5,89 miljoen 19 december 2016

 
Vandaag staan er over meer dan 5,89 miljoen mensen medische gegevens in Vitalink. In december 2015 waren er dat nog 2,8 miljoen. Vitalink, het Vlaamse systeem voor het veilig en eenvoudig delen van digitale patiëntengegevens, vindt ook steeds grotere ingang bij de zorgverleners. In november 2016 maakten 4.665 artsen gebruik van Vitalink. Eind 2015 waren er dat nog 2.578. Met de Patient Health Viewer die de ziekenfondsen online ter beschikking stellen, hebben dus meer en meer patiënten toegang tot hun gezondheidsgegevens in Vitalink. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr