Toekomstbestendig beleid voor de woonzorgcentra in Vlaanderen 4 december 2017

 
De woonzorgcentra in Vlaanderen staan mee in het middelpunt van grote maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing en (super-)diversiteit. De Vlaamse regering keurde vrijdag 1 december 2017 de conceptnota goed waarmee Vlaanderen de krijtlijnen trekt voor de toekomst van de residentiële ouderenzorg. De conceptnota lijst concrete actiepunten op en houdt een protocolakkoord in waarin met de sector duidelijke, wederzijdse engagementen worden afgesproken. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering investeert in 2018 €72 miljoen extra in meer zorggarantie voor personen met een handicap 3 december 2017

 
Sinds 1 januari 2017 maakte de sector voor personen met een handicap de omslag naar een persoonsvolgende financiering. Dit systeem zorgt ervoor dat personen met een handicap zelf de regie over hun ondersteuning kunnen voeren. In 2018 verbindt de Vlaamse Regering zich ertoe om nog eens 72 miljoen euro vrij te maken om de ambitie van meer zorggarantie voor personen met een handicap waar te maken. Vlaanderen zal deze legislatuur 330 euro miljoen hebben vrijgemaakt voor een betere ondersteuning van personen met een handicap.  Lees meer
 
 

3,5 miljoen euro voor digitalisering van woonzorgcentra in Vlaanderen 3 december 2017

 
De digitalisering van de administratieve- en zorgprocessen van woonzorgcentra biedt vele voordelen tegenover het werken op papier. Beschikbare informatie moet slechts één keer opgeslagen worden op een centraal toegankelijke plaats, is makkelijk terug te vinden en consulteerbaar vanuit verschillende bronnen. De vele onmisbare processen kunnen beter gestroomlijnd worden, waardoor het mogelijk wordt om efficiënter te werken. De digitale gegevensuitwisseling met andere zorgactoren, levert bovendien tijdwinst op, verlaagt de lasten en bevordert de kwaliteit van zorg en leven van bewoners. Lees meer
 
 

Vlaamse zorgsector zal jaarlijks 28 miljoen op energiefactuur besparen 24 november 2017

 
De Vlaamse Regering keurde vandaag principieel een besluit goed waardoor de zorgsector energieprestatiediagnoses kan laten uitvoeren om zo zijn energieverbruik terug te dringen. De goedkeuring volgt op de ondertekening van een klimaatengagement eerder dit jaar door Vlaams minister Jo Vandeurzen samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De Vlaamse Regering trekt voor de energieprestatiediagnoses alvast 5 miljoen euro uit. Lees meer
 
 

Rondpunt vzw en Vlaamse Regering ijveren voor goede opvang van verkeersslachtoffers 19 november 2017

 
Zondag 19 november worden over heel de wereld verkeersslachtoffers herdacht, zo ook in Damme waar het verkeer 318 seconden stilgelegd wordt op een druk kruispunt. Dat is één seconde voor elk dodelijk slachtoffer op de Vlaamse wegen in 2016. Rondpunt, Ouders van Verongelukte Kinderen en Over-Hoop willen hiermee de problematiek zichtbaar maken. De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag een actieplan goed voor een veiliger verkeer en een betere ondersteuning van slachtoffers. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr