Samenwerking in strijd tegen kindermishandeling 19 januari 2012

 
In het gerechtelijk arrondissement Antwerpen gaan magistraten en hulpverleners beter samenwerken om kindermishandeling te bestrijden. Nu zijn hulpverleners nog gebonden door het beroepsgeheim maar voortaan zullen ze in bepaalde gevallen toch informatie mogen delen. Met één doel voor ogen dus: mishandeling beter aanpakken. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen breidt buddywerking uit in heel Vlaanderen 28 december 2011

 
Naar de film gaan, scrabbelen, wandelen of gewoon een gezellige koffieklets houden: voor ex-psychiatrische patiënten is het allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe welkom is dan het eenvoudige gezelschap van een maatje of ‘buddy’. Op dertien plaatsen in de vijf Vlaamse provincies en Brussel loopt een Buddyproject. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, breidt die projecten nu uit en bedt ze in in de werkingsgebieden van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Lees meer
 
 

Debat - de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg 11 december 2011

 
Zaterdag 11 december debateerden meer dan 700 zorgverleners, patiëntenvertegenwoordigers en beleidsverantwoordelijken over de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Lees meer
 
 

Vlaams Interprofessioneel Akkoord voor de social-/non profit 2 december 2011

 
Het akkoord heeft betrekking op 107.923,85 VTE, of zo’n 150.000 medewerkers uit onder andere de zorg voor personen met een handicap, de bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang, de centra geestelijke gezondheidszorg, het sociaal-cultureel werk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de lokale diensteneconomie, de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 82% daarvan werkt in de private sector. Lees meer
 
 

Voorstelling www.ikgaervoor.be 1 december 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft vandaag de vernieuwde website bekend gemaakt van de campagne die zorgberoepen promoot. “Onze inspanningen om meer kandidaten te vinden voor zorgberoepen laten niet af. Dat is ook broodnodig. We brengen de campagne nu, na de start in mei van dit jaar, in een stroomversnelling en breiden ze uit naar de sector welzijn en andere zorgberoepen. Later volgen nog meer stroomversnellingen.” De voorstelling gebeurde in aanwezigheid van Brussels minister Grouwels en ruim honderd vertegenwoordigers uit de sector die mee de campagne hebben verwezenlijkt. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

donderdag, 19 oktober 2017
donderdag, 19 oktober 2017