kwaliteitsindicatoren Vlaamse ziekenhuizen 31 mei 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, Zorginspectie, Zorgnet Vlaanderen, ICURO, de mutualiteiten en de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen gaan voortaan gegevens over hun zorgverlening verzamelen, op een eenvormige manier verwerken en publiek maken. Lees meer
 
 

Wolkewietje 10 jaar 18 mei 2011

 
Op 18 mei vierde kinderdagverblijf Wolkewietje haar 10e verjaardag.  Minister Vandeurzen bracht een bezoekje. Lees meer
 
 

Taalstimulering en meertaligheid - Wigwam 27 april 2011

 
Op 27 april 2011 woonde Jo Vandeurzen de presentatie door Kind en Gezin van het rapport 'Taalstimulering en meertaligheid' bij. Dat gebeurde in het kinderdagverblijf 'Wigwam' in Kessel-Lo. Lees meer
 
 

PGB experiment afgerond 31 maart 2011

 
De onderzoekers van het PGB-experiment hebben hun eindrapport voorgesteld aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en aan de sector. PGB staat voor PersoonsGebonden Budget en betekent dat een persoon met een handicap een som geld krijgt, of een trekkingsrecht, of beiden. Daarmee kan hij/zij een assistent, of zorg inkopen. Met dit budget kan men professionele, georganiseerde zorg inkopen, bijvoorbeeld in een voorziening. Dit was tot hiertoe, met het Persoonlijke assistentiebudget (PAB), slechts heel beperkt mogelijk. “De ervaringen van de PGB-budgethouders geven ons zeer waardevolle informatie en dit op een cruciaal moment,” zo zegt minister Vandeurzen: “We beginnen aan een grootschalige zorgvernieuwingsoperatie, we beschikken, ondanks de precaire sociaaleconomische situatie, over een budgettair meerjarenperspectief en in de sector Personen met een Handicap is de veranderingsmanager voor de zorgvernieuwing aan zijn opdracht begonnen.” Het experiment startte in 2008. 133 (volwassen) mensen namen er aan deel. Lees meer
 
 

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector 4 maart 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin investeert meer dan 1 miljoen euro extra in de ondersteuning van vrijwilligers in de zorgsector.  Het initiatief past in het Europese jaar van de Vrijwilliger, maar veel meer nog in de ambitie van de minister om werk te maken van een zorgzame samenleving.  Het bedrag wordt onder andere besteed aan autonoom vrijwilligerswerk, tele-onthaal, ‘huizen van het kind’, opvoedingsondersteuning, het centrum voor de preventie van zelfdoding, woonzorginitiatieven, het familieplatform en  aan Socres. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda