Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten 17 september 2016

 
Het bestaande Belgisch Plan Zeldzame Ziekten moet er voor zorgen dat patiënten toegang hebben tot een netwerk dat hun levenskwaliteit verhoogt dankzij gepaste diagnose en gespecialiseerde multidisciplinaire zorg. Uitgaande van de specifieke behoeften van deze patiëntengroepen is er in Vlaanderen een consensus om tot één Vlaams netwerk zeldzame ziekten te komen met alle algemene ziekenhuizen, andere zorgverstrekkers en een plaats voor patiëntenparticipatie. Binnen het netwerk zal er ook bijzondere aandacht zijn voor doorverwijzing en terugverwijzing van de patiënten in de verschillende fases van hun ziekteproces. Daarnaast is voor de partners in het netwerk ook nationale en internationale samenwerking en netwerking belangrijk. Lees meer
 
 

Vlaanderen laat jongeren in de jeugdhulp na hun achttiende niet los 13 september 2016

 
De Commissie Welzijn in het Vlaams parlement debatteerde vandaag over de continuïteit van de jeugdhulpverlening bij de overgang van minder- naar meerderjarigheid. “Sinds 2014 hebben we de mogelijkheid tot jeugdhulp voor jongeren ouder dan 18 jaar versoepeld en vereenvoudigd”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Uitzonderlijke, dramatische gebeurtenissen zoals met Jordy treffen ons allen. We moeten hieruit als samenleving onze lessen trekken, ook met betrekking tot de jeugdhulp. Het moet onze ambitie zijn, als beleid, als hulpverleners en als maatschappij dat, binnen de lopende acties van Jeugdhulp 2.0, geen enkele jongere de jeugdhulp verlaat zonder de ondersteuning van (een) betekenisvolle volwassene(n) in zijn of haar nabije omgeving.”  Lees meer
 
 

Extra plaatsen voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 7 september 2016

 
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis is de capaciteit in de jeugdhulp uitgebreid. Van 97 plaatsen voor de crisis tot 300 vandaag. Dankzij de goede samenwerking tussen Fedasil en het agentschap Jongerenwelzijn konden niet begeleide kinderen vlot doorstromen naar de nieuw geopende plaatsen. Lees meer
 
 

Vlaanderen investeert om mensen zolang mogelijk thuis te kunnen verzorgen 26 augustus 2016

 
Mensen zo lang als mogelijk thuis de nodige zorg en ondersteuning aanreiken, dat is één van de speerpunten van het Vlaamse zorgbeleid. Om deze ambitie kracht bij te zetten investeert Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 miljoen euro in de centra voor dagverzorging. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een actie uit het recent gelanceerde mantelzorgplan. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering schept klaarheid in vitale dossiers woonzorgcentra 18 juli 2016

 
De toenemende vergrijzing en bijhorende zorgnood vraagt om een duurzaam welzijns- en zorgbeleid voor ouderen in Vlaanderen. Daarom zet Vlaanderen actief middelen in om voldoende aanbod te voorzien en prioritair de zware zorgbehoevendheid aan te pakken. De Vlaamse Regering besliste vandaag dat de werkingsmiddelen voor de animatiefunctie worden uitgebreid naar alle bewoners van woonzorgcentra en dat bijkomende erkenningen worden verleend voor woonzorgcentra. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

donderdag, 23 februari 2017
vrijdag, 24 februari 2017