Sector welzijn, volksgezondheid en gezin engageert zich om klimaat te verbeteren 12 januari 2017

 
Het klimaatakkoord van Parijs wordt als historisch beschouwd: op 12 december 2015 werd door alle 195 landen van de wereld een klimaatakkoord aangenomen. Met dit akkoord wordt afgesproken om de globale temperatuurstijging ruim onder 2°C te houden en wordt zelfs de 1,5°C-doelstelling in het vooruitzicht gesteld.  Dit wil zeggen dat Europa tegen 2050 ambieert om 80 tot 95% minder broeikasgassen uit te stoten. Naast ‘Health’ is ook ‘Environment’ in all policies. En daarom draagt tevens de zorg- en welzijnssector zijn steentje bij voor een schoner klimaat. Vandaag werden op het kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de engagementen ondertekend. Lees meer
 
 

100 extra plaatsen begeleid wonen voor jonge niet-begeleide vluchtelingen 5 januari 2017

 
De vluchtelingencrisis heeft een impact op het woonaanbod voor jonge vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Vlaanderen kiest er ondubbelzinnig voor om voorwaarden en kansen te creëren voor een menswaardig leven voor de erkende vluchtelingen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bezocht vandaag vzw De Oever in Lummen, één van de 3 diensten die instaan voor de 100 plaatsen voor jonge niet-begeleide vluchtelingen in Vlaanderen. Lees meer
 
 

Nieuwe stappen richting zelfregie voor kinderen en jongeren 4 januari 2017

 
In eerste instantie wordt de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap realiteit voor meerderjarige personen. Het is de uitdrukkelijke betrachting van de Vlaamse Regering om deze legislatuur ook van start te gaan met de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen. De Taskforce die dit voorbereidt ging van start. Intussen wordt al geanticipeerd waar mogelijk.Persoonsvolgende convenant inzetten als persoonlijke assistentiebudget. Lees meer
 
 

Nulmeting enige betrouwbare vergelijking dagprijzen woonzorgcentra 24 december 2016

 
Vlaanderen is sinds 2015 bevoegd voor het dagprijzenbeleid van de woonzorgcentra ten gevolge de staatshervorming. Nooit eerder heeft de federale overheid een dergelijke nulmeting uitgevoerd en kon er op tot op heden er geen objectieve en verregaande vergelijking van de dagprijzen worden gerealiseerd. De vergelijking van de resultaten van deze nulmeting met eerder gemaakte studies is niet aan de orde en zelfs misleidend. Lees meer
 
 

Dagprijzen woonzorgcentra online vergelijkbaar 24 december 2016

 
Een belangrijk instrument in het beheersbaar houden van billijke dagprijzen in de woonzorgcentra (voorheen ‘rusthuizen’) is deze prijzen vergelijkbaar maken. Op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid daarom bij alle Vlaamse woonzorgcentra de dagprijs opgevraagd die ze hanteerden op 1 mei 2016. Met een jaarlijkse monitoring kan de evolutie van de dagprijzen worden opgevolgd, inclusief het effect van beleidsinitiatieven. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr