Campagne versterkt strijd tegen tienerpooiers 16 januari 2017

 
Na het onderzoek naar slachtoffers van tienerpooiers op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, lanceerde Child Focus vandaag de nieuwe website stoptienerpooiers.be. Die site en de bijhorende campagne willen ertoe bijdragen tienerpooiers te stoppen en te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden. Lees meer
 
 

Vandeurzen start nieuwe initiatieven voor betere milieugezondheidszorg op lokaal niveau 13 januari 2017

 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil met twee nieuwe initiatieven de impact van het milieu op onze gezondheid monitoren. Ten eerste zal een partnerorganisatie aan het werk gaan om onder andere de impact van mobiliteit en de omgeving binnenshuis op onze gezondheid te onderzoeken, monitoren en verbetervoorstellen te doen. Ten tweede zal er een onderzoek gebeuren naar de rol van milieufactoren bij ziektes waarmee Vlamingen zich bij de huisarts aanbieden. Voor beide projecten samen gaat het om een investering van 2.840.000 euro tot 2020. Beide initiatieven zijn vooral een ondersteuning om een betere milieugezondheidszorg waar te maken in het lokale beleid. Lees meer
 
 

Sector welzijn, volksgezondheid en gezin engageert zich om klimaat te verbeteren 12 januari 2017

 
Het klimaatakkoord van Parijs wordt als historisch beschouwd: op 12 december 2015 werd door alle 195 landen van de wereld een klimaatakkoord aangenomen. Met dit akkoord wordt afgesproken om de globale temperatuurstijging ruim onder 2°C te houden en wordt zelfs de 1,5°C-doelstelling in het vooruitzicht gesteld.  Dit wil zeggen dat Europa tegen 2050 ambieert om 80 tot 95% minder broeikasgassen uit te stoten. Naast ‘Health’ is ook ‘Environment’ in all policies. En daarom draagt tevens de zorg- en welzijnssector zijn steentje bij voor een schoner klimaat. Vandaag werden op het kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de engagementen ondertekend. Lees meer
 
 

100 extra plaatsen begeleid wonen voor jonge niet-begeleide vluchtelingen 5 januari 2017

 
De vluchtelingencrisis heeft een impact op het woonaanbod voor jonge vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Vlaanderen kiest er ondubbelzinnig voor om voorwaarden en kansen te creëren voor een menswaardig leven voor de erkende vluchtelingen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bezocht vandaag vzw De Oever in Lummen, één van de 3 diensten die instaan voor de 100 plaatsen voor jonge niet-begeleide vluchtelingen in Vlaanderen. Lees meer
 
 

Nieuwe stappen richting zelfregie voor kinderen en jongeren 4 januari 2017

 
In eerste instantie wordt de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap realiteit voor meerderjarige personen. Het is de uitdrukkelijke betrachting van de Vlaamse Regering om deze legislatuur ook van start te gaan met de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen. De Taskforce die dit voorbereidt ging van start. Intussen wordt al geanticipeerd waar mogelijk.Persoonsvolgende convenant inzetten als persoonlijke assistentiebudget. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

donderdag, 21 september 2017
donderdag, 21 september 2017
donderdag, 21 september 2017