Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigen 28 mei 2017

 
Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal de doelgroep van het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker nog dit jaar uitgebreid worden met alvast één geboortejaar. Hiervoor wordt jaarlijks bijkomend meer dan 250.000 euro voorzien. Lees meer
 
 

Zorg en ondersteuning op maat van alle gezinnen 27 mei 2017

 
De Vlaamse Regering versterkt de gezinszorg. Deze diensten ondersteunen in Vlaanderen bijna 113.000 gezinnen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De geboden zorg en ondersteuning via gezinszorg is een onmisbare schakel in de ondersteuning van personen en gezinnen met een zorg- of ondersteuningsvraag.” Om deze ambitie waar te maken werkte de Vlaamse Regering vandaag een toekomstgericht werkingskader uit. Lees meer
 
 

Vlaanderen zet in op preventie van seksueel kindermisbruik 19 mei 2017

 
Vlaanderen lanceert ‘Stop it Now!’, een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Pedofiele gevoelens kies je niet, gedrag kies je wel. Het grootste deel van mensen met pedofiele gevoelens wil nooit seksueel misbruik plegen. Personen die met deze gevoelens worstelen maar niet tot daden willen overgaan raken echter vaak geïsoleerd en verward. Ze hebben het gevoel nergens terecht te kunnen met hun probleem. Stop it Now! Vlaanderen doet aan het voorkomen van seksueel kindermisbruik door middel van voorlichtingsacties en het bieden van informatie, advies en ondersteuning via een hulplijn. Daarnaast wil de hulplijn de stap naar de juiste behandeling – wanneer nodig - verkleinen. De hulplijn is gratis, anoniem en vertrouwelijk. Lees meer
 
 

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg 17 mei 2017

 
Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager. De mantelzorgers verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet alvast 300.000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg in de eerste helft van 2018 operationeel wordt. De oprichting van dit expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen introduceert kind-check tegen kindermishandeling 8 mei 2017

 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, neemt acties om de aanpak van kindermisbruik in Vlaanderen nog te verscherpen. Op dit moment wordt volop gewerkt aan een kind-check in Vlaanderen. De kind-check moet alle hulpverleners in Vlaanderen alert maken voor de vraag of er bij de hulpverleningssituatie ook kinderen betrokken zijn. Minister Vandeurzen wil van de kind-check de standaardpraktijk in Vlaanderen maken. Daarnaast verlengde de Vlaamse Regering vorige vrijdag de versterking van de vertrouwenscentra kindermishandeling goed met een half miljoen euro. Minister Vandeurzen evalueert deze maand ook de hulplijn 1712, met het oog op de verhoging van de bereikbaarheid voor meldingen van geweld. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr