Gezond gedrag Vlaming evolueert in gunstige richting 12 december 2016

 
De gezondheid van de Vlaming zit in de lift. De positieve evolutie zet zich vooral door in de gezondheidsdoelstellingen voor alcohol, tabak en drugs. Eind 2015 liepen de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen voor de thema's voeding, beweging, tabak, alcohol en drugs af. Op de gezondheidsconferentie van 16 en 17 december 2017 zullen deze gezondheidsdoelstellingen hernieuwd worden. Ter voorbereiding van deze conferentie werd een stand van zaken van het gezondheidsgedrag van de Vlaming opgemaakt. Lees meer
 
 

Zelf je ondersteuning kiezen: met een persoonsvolgend budget kan dat voor 30.000 volwassenen met een handicap 9 december 2016

 
30.000 volwassenen met een handicap kunnen vanaf 1 januari 2017 zelf kiezen hoe en waar ze hun ondersteuning organiseren. Ze krijgen daarvoor een persoonsvolgend budget. Wie beperkte ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij de rechtstreeks toegankelijke hulp. Iedereen die  vandaag al ondersteuning en zorg krijgt via een voorziening of via het persoonlijke assistentiebudget, wordt continuïteit gegarandeerd en kan uit meer ondersteuningsmogelijkheden kiezen. Lees meer
 
 

Groei woonzorgaanbod nooit eerder zo fors in Vlaanderen 23 november 2016

 
Vlaanderen investeert volop in de ouderenzorg om het aantal plaatsen in de woonzorgcentra substantieel op te trekken. Ze doet dat ook in de centra kortverblijf, dagverzorgingscentra en de lokale dienstencentra. Ook in de thuiszorg is er sinds 2015 weer een aangroei van de capaciteit. Lees meer
 
 

Bezoek aan proefproject dat fruit bedeelt aan mensen in armoede 22 november 2016

 
Door onder andere het handelsembargo met Rusland wordt in ons land heel wat fruit, voornamelijk appels en peren, uit de markt genomen.  Bij depot Margo krijgt een deel van dit fruit een nieuwe bestemming door dit te bedelen aan personen in armoede via de voedselhulporganisaties. Lees meer
 
 

Rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen toegankelijker dankzij Vlaamse sociale bescherming 22 november 2016

 
Nog slechts één aanvraag en één dossier voor rolstoelen, schrappen van de leeftijdsgrens van 65 jaar en meer hergebruik invoeren, dat zijn drie belangrijke accenten die Vlaanderen wil leggen in een vernieuwd hulpmiddelenbeleid vanaf 2019. De financiering van deze hulpmiddelen zal vanaf 1 januari 2019 een nieuw onderdeel zijn van de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse Regering keurde hiervoor vandaag de conceptnota mobiliteitshulpmiddelen goed. In deze nota zijn ingrijpende hervormingen en kwaliteitsverbeteringen opgenomen waarmee de gebruiker zijn voordeel doet. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr