Zorg- en hulpverleners in heel Vlaanderen verenigen zich in 60-tal eerstelijnszones 7 maart 2018

 
Huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de Vlaming staan en zo zijn zij het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Deze zorg- en hulpverleners gaan nu nauwer en met meer expertise samenwerken. Onderling, maar ook met hun patiënten, het lokale bestuur en de lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Zorg- en hulpverleners hebben in hun regio bepaald welke gemeenten samen een eerstelijnszone vormen: een zone van ongeveer 75.000 tot 125.000 inwoners waarbinnen die versterkte samenwerking vorm zal krijgen. 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben al een plaats gevonden in één van 49 zones, de overige gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen zone vormen. Lees meer
 
 

Op weg naar een Huis van het Kind, overal en voor elk kind, elk gezin 1 maart 2018

 
De Vlaamse overheid stelt bijkomende middelen ter beschikking voor de Huizen van het Kind. De middelen zijn toereikend om vanaf 2019 ieder kwalitatief Huis van het Kind in Vlaanderen en Brussel een jaarlijkse subsidie toe te kennen voor hun volledige werkingsgebied. Lees meer
 
 

Versterking van kwaliteitsvolle diagnostiek voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen 25 februari 2018

 
De centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), die zich vooral op jonge kinderen toespitsen voor de diagnostiek van een handicap en ontwikkelingsproblemen, worden vanaf 2018 betoelaagd met een bijkomend budget van 900.000 euro. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zo kunnen de centra hun capaciteit verhogen en nog meer diagnostische trajecten starten. Lees meer
 
 

‘Leef zonder filter’: zelfzorgcampagne bereikt 356.856 jonge Vlamingen 24 februari 2018

 
‘Leef zonder filter’, heel veel jongeren tussen 18 en 24 jaar kregen de afgelopen maand deze boodschap te zien. Via Facebook en Instagram bereikte de campagne niet minder dan 356.856  jongeren. Dat wil zeggen dat 65% van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 24 jaar de campagnebeelden tussen hun Facebook of Instagram feed hebben zien staan. Om en bij de 100.000 Vlamingen gingen vervolgens voor tips in verband met zelfzorg te rade op www.leefzonderfilter.be. De campagne loopt nog tot en met 25 februari 2018. Lees meer
 
 

Medische apps versterken Vlaams gezondheidszorgbeleid 16 februari 2018

 
De afgelopen jaren is het aantal gezondheidsapplicaties spectaculair toegenomen en deze trend blijft zich verderzetten. Deze apps zullen een steeds belangrijker rol spelen in een innovatief Vlaams gezondheidsbeleid. In de preventieve en geestelijke gezondheidszorg vindt de nieuwe technologie ingang, maar ook voor het delen van privacygevoelige gezondheidsinformatie wordt meer en meer beroep gedaan op applicaties. Het is van groot belang dat de Vlaming en de zorgverlener goed ingelicht worden over de deugdelijkheid van de talrijke apps. Daarvoor werkt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met Agentschap Zorg en Gezondheid en imec om zorggebruiker en zorgverlener hierbij te ondersteunen. De Vlaamse overheid sluit zich op deze manier volmondig aan bij de visie van federaal minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

zaterdag, 26 mei 2018
zondag, 27 mei 2018
zondag, 27 mei 2018