5 euro korting op dagprijs Vlaamse woonzorgcentra door nieuw subsidiesysteem 17 maart 2017

 
Het nieuwe subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderensector is definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit hervormde financieringssysteem is aangepast aan de normen die de EU oplegt. Nieuwe en vernieuwde woon-zorgcentra komen nu in aanmerking voor een infrastructuurforfait van 5 euro per dag per woongelegenheid. Zo bewerkstelligt het systeem in principe meteen een betere betaalbaarheid van de woon-zorgcentra. Lees meer
 
 

Wekelijkse zitdag op zaterdag 9 maart 2017

 
Wens je een gesprek met een medewerker van de minister? Dat kan. De zitdag vindt plaats op zaterdag van 10u tot 11u30 in Casa Papa Giovanni, Noordlaan 111a in Genk. Els Schreurs is voor de minister aanwezig. Indien u een afspraak wenst op een ander tijdstip, kan u dat aanvragen via els.schreurs@vlaanderen.be of 089/65.61.10. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen zitdagen. Lees meer
 
 

Campagne informeert burgers over troeven erkende assistentiewoningen 8 maart 2017

 
Zelfstandig blijven wonen in de eigen, vertrouwde buurt is de wens van veel ouderen. Een aangepaste en veilige woning is daarbij belangrijk. Het Vlaams ouderenbeleid is erop gericht die wens mogelijk te maken en biedt diverse ondersteuningsvormen. Een assistentiewoning, een door de Vlaamse overheid erkende woonvorm, kan een kwaliteitsvol antwoord bieden. Om meer bekendheid te geven aan deze woonvorm en mensen te helpen in hun zoektocht naar een assistentiewoning, start de Vlaamse overheid een uitgebreide publiekscampagne op. Het is immers belangrijk dat potentiële kopers of huurders van een assistentiewoning correct ingelicht worden over wat zij van deze woonvorm kunnen verwachten en wat niet. Zo kunnen ze juiste keuzes maken. Een checklist somt op waar een huurder of koper op moet letten. Lees meer
 
 

Middelen die in 2016 naar voorzieningen gingen, gaan nu naar gebruikers 2 maart 2017

 
“Met de persoonsvolgende financiering schrijft Vlaanderen zich in in het VN-verdrag dat bepaalt om de regie over het eigen leven in handen te leggen van de persoon met een beperking”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Lees meer
 
 

Personen met een handicap kunnen groene zorg inkopen 28 februari 2017

 
30.000 volwassenen met een handicap kunnen vanaf 1 januari 2017 zelf kiezen hoe en waar ze hun zorg en ondersteuning organiseren. Ze krijgen daarvoor een persoonsvolgend budget. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de voorwaarden goedgekeurd waaraan groene zorginitiatieven moeten voldoen zodat personen met een handicap er hun budget  kunnen besteden voor dagopvang. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

donderdag, 21 september 2017
donderdag, 21 september 2017
donderdag, 21 september 2017